Евгени Диков за реформата в съдебната власт и доклада на Европейската комисия
За реформата в съдебната власт и доклада на Европейската комисия

Мерките за процесуална принуда или мерките за неотклонение, така както са дефинирани, са от средата на миналия век. При друга обществено политически условия, при друга международна реалност и очевидно някои от тях са неефективни, е мнението на зам. главния прокурор.

В отговор на конкретен въпрос за шофьора, прегазил  4-годишния Паоло, който е отново зад волана, Евгени Диков уточни, че след като не е влязла в сила, присъдата не подлежи на изпълнение. “Няма предварително изпълнение на подобен род присъди”, каза Диков.

На друг въпрос, за избягалите престъпници по знакови дела, зам. главният прокурор припомни, че във всички тези случаи има оправдателна присъда – било на първа, било на втора инстанция  – преди да се стигне до окончателната присъда. При сега действащото законодателство при наличие на оправдателна присъда, се прилага само най-леката мярка за процесуална принуда, т. е. подписка, уточни Диков.

В този смисъл зам. главният прокурор открои необходимостта от ясни, конкретни правила. “Бих искал да апелирам и към органите на законодателната власт – да дадат по-ясни рамки, в които магистратите да работят. В смисъл, ние изпълняваме, включително и като мерки за процесуална принуда, правила, бих казал, от средата на миналия век”. Според Диков няма пречка в най-скоро време да бъдат направени тези законодателни промени. Необходима е ясна законодателна рамка, ясни правила, по които да играят магистратите.

Заместник главният прокурор оценява доклада на Брюксел като обективен и добронамерен: включително и при повтарящите се слабости е намерено нещо позитивно. Той изтъкна също, че “още в миналия доклад беше отбелязана като положителна тенденция приемането на плана за действие на прокуратурата на България и препоръките бяха да бъде изпълняван докрай.” Освен това, добави Диков, главният прокурор предложи, непосредствено преди приемането на стратегия, да залегнат законодателни промени и в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс. Една от тях засяга повече следствието, а именно даване на повече работа на следователите.


виж още ...