Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОБЯВА

 

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, чл. 2, т. 2 и чл. 18, във връзка с чл. 20 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Решение на ВСС по т. 49 от Протокол №47 от 17.09.2015 г., организира и провежда

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

   На 08.03.2016 г. от 10.30 ч. ще се проведе трети окончателен търг в сградата на Прокуратурата на РБ, находяща се в гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, ет. 4, за определяне на купувачи на движими вещи – частна държавна собственост, а именно: 18 броя употребявани автомобила находящи се на територията на цялата страна.

       Документацията за участие в процедурата, списък и снимки (достъпни само на страницата на Продавача) на имуществото се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Продавача www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]

Обявената начална тръжна цена е без ДДС.

          1. Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответната движима вещ, която купувача желае да закупи и се внася в касата на ПРБ или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.

          2. Кандидатите следва да представят пред комисията:

            -Заявление за участие по образец; Документ за платен депозит за участие;За физически лица и представители на юридически лица; други документи съгласно документацията.

          3. Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 02.03.2016 г. Огледа се извършва по местонахождението на вещите.

За повече информация – гр. София, бул. „Св. София” № 1, Георги Герджиков, тел.: 02/ 80360-23, e-mail: [email protected]; Пламен Петров, тел. 02/ 986-48-57, e-mail: [email protected]

 

Заповед / PDF файл / 1.5 MB
Тръжна документация / ZIP файл / 78.4 KB
Opel Omega A9009BH / ZIP файл / 7.2 MB
Volksvagen Polo A5377KX / ZIP файл / 7.2 MB
Audi 80 C9527HC / ZIP файл / 7.2 MB
Volksvagen Polo CA8612AK / ZIP файл / 7.2 MB
Volvo S40 CA5025AC / ZIP файл / 7.2 MB
Rover Maestro BP6446AM / ZIP файл / 7.2 MB
Volksvagen Pasat K2552AH / ZIP файл / 7.2 MB
Peugeot 306 PB3005TM / ZIP файл / 7.2 MB
Voksvagen Pasat PB3006XM / ZIP файл / 7.2 MB
Opel Vectra CA5014AC / ZIP файл / 7.2 MB
Opel Vectra C8899KB / ZIP файл / 7.2 MB
Volvo S40 C1400PC / ZIP файл / 7.2 MB
Volksvagen Polo CA5250AK / ZIP файл / 7.2 MB
VAZ X3595AX / ZIP файл / 7.2 MB
Rover Maestro H3236AT / ZIP файл / 7.2 MB
Rover Maestro H0959BM / ZIP файл / 7.2 MB
VAZ У5862KK / ZIP файл / 7.2 MB
Volksvagen Polo У1070AM / ZIP файл / 7.2 MB

Още от Актуално


Още от Публикации и интервюта


Още от Галерия


Новини

Провери преписка