Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, във вр. с чл. 2, т. 2, и чл. 25 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед РД-04-101/29.03.2017 г. на Главен прокурор, Прокуратурата на Република България организира и провежда

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

На 23.06.2017 г. от 10.30 ч. ще се проведе трети окончателен търг с явно наддаване в сградата на Прокуратурата на РБ, находяща се в гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, ет. 5, за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 11 броя употребявани автомобила, стопанисвани от прокуратурите в страната.

Документацията за участие в процедурата, списък и снимки (достъпни само на страницата на ПРБ) на автомобилите се предоставя безплатно. Същите са достъпни на интернет-страницата на ПРБ http://www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]

Обявената начална тръжна цена е с ДДС.

Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответния автомобил и се внася в касата на ПРБ или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.

Кандидатите следва да представят пред комисията:

- Заявление за участие по образец;

- Документ за платен депозит за участие;

- Други документи съгласно документацията.

Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 20.06.2017 г. Огледите се извършва по местонахождението на вещите.

За повече информация – г-н Пламен Петров, тел.: 02/ 986-48-57, e-mail: [email protected]

Заповед / PDF файл / 698.5 KB
Тръжна документация / PDF файл / 1.1 MB
Приложение 1 / PDF файл / 216.6 KB
Приложение 2 / PDF файл / 168.4 KB
Приложение 3 / PDF файл / 509.5 KB
ОП-Враца Fiat Tempra BP 1410 BP / ZIP файл / 15.2 MB
ОП-Кюстендил Volkswagen Passat KH 3454 AP / ZIP файл / 5.9 MB
ОП-Кюстендил Reneault 19 KH 1647 AP / ZIP файл / 3.9 MB
ОП-София Volvo 940 CA 4997 AC / ZIP файл / 11.2 MB
ОП-София Opel Vectra CA 5176 TP / ZIP файл / 7.2 MB
ОП Ст.Загора Hyundai Pony CT 0370 BB / ZIP файл / 12.6 MB
ОП-Хасково Maestro Salon X 3600 AX / ZIP файл / 13.3 MB
РП-Петрич Peugeot 607 E 9275 KC / ZIP файл / 33.9 MB
УБ Батак Ford Tranzit PA 9893 AP / ZIP файл / 13.3 MB
АГП Mercedes Vaneo CA 4268 HK / ZIP файл / 30.8 MB
БЗ-ГП Opel Astra CA 2562 CP / ZIP файл / 9.9 MB

Още от Актуално


Още от Публикации и интервюта


Още от Галерия


Още от Обяви


Новини

Провери преписка