Процедура за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост чрез търг с тайно наддаване с площ от 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки пред заседателната зала на Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла

виж още ...