Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОБЯВА

 

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, чл. 2, т. 2 и чл. 18, във връзка с чл. 20 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Решение на ВСС по т. 49 от Протокол №47 от 17.09.2015 г., организира и провежда

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА

НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

    На 12.02.2016 г. от 10.30 ч. ще се проведе повторен търг в сградата на Прокуратурата на РБ, находяща се в гр. София, пл. „Св. София" № 1, ет. 4, за определяне на купувачи на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 20 броя употребявани автомобила, находящи се на територията на цялата страна.

    Документацията за участие в процедурата, списък и снимки (достъпни само на страницата на Продавача) на имуществото се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Продавача www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]

Обявената начална тръжна цена е без ДДС.

  1. Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответната движима вещ, която купувача желае да закупи и се внася в касата на ПРБ или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG37BNBG 9661 3300139101.

  2. Кандидатите следва да представят пред комисията:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - Заявление за участие по образец; Документ за платен депозит за участие; 3а физически лица и представители на юридически лица; други документи съгласно документацията.

  3. Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 11.02.2016 г. Огледа се извършва по местонахождението на вещите.

За повече информация - гр. София, бул. „Св. София" № 1, Георги Герджиков, тел.: 02/80360-23, e-mail: [email protected]; Пламен Петров, тел. 02/986-48-57, e-mail: [email protected]

Заповед / PDF файл / 180.7 KB
Тръжна документация / ZIP файл / 149.4 KB
Opel Omega A 9009 BH / ZIP файл / 5.6 MB
Volkswagen Polo A 5377 KX / ZIP файл / 5.6 MB
Audi 80 C 9527 HC / ZIP файл / 5.6 MB
Volkswagen Polo CA 8612 AC / ZIP файл / 5.6 MB
Volvo S40 CA 5025 AC / ZIP файл / 5.6 MB
Rover MAestro BP 6446 AM / ZIP файл / 5.6 MB
VAZ 21213 K 7887 AH / ZIP файл / 5.6 MB
Volkswagen Passat K 2552 AH / ZIP файл / 5.6 MB
Peugeot 306 PB 3005 TM / ZIP файл / 5.6 MB
Volkswagen Passat PB 3006 XM / ZIP файл / 5.6 MB
Opel Vectra CA 5014 AC / ZIP файл / 5.6 MB
Opel Vectra C 8899 KB / ZIP файл / 5.6 MB
Volo S40 C 1400 PC / ZIP файл / 5.6 MB
Volksvagen Polo CA 5250 AK / ZIP файл / 5.6 MB
VAZ 21051 X 3595 AX / ZIP файл / 5.6 MB
Rover Maestro H 3226 AT / ZIP файл / 5.6 MB
Rover Maestro H 0959 BM / ZIP файл / 5.6 MB
VAZ 21051 Y 5862 KK / ZIP файл / 5.6 MB
Volkswagen Polo Y 1070 AM / ZIP файл / 5.6 MB
Renault Traffic CA 8208 AK / ZIP файл / 5.6 MB

Още от Актуално


Още от Публикации и интервюта


Още от Галерия


Още от Обяви


Новини

Провери преписка