Становище от Радослав Бакърджиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-Пазарджик
още от ...