Рецидивист с ефективно наказание „лишаване от свобода“ за поредна извършена кражба
още от ...