Инициативата на Апелативна прокуратура – Велико Търново за превенция на престъпленията и противоправно поведение сред ученици начален курс обхвана 1300 ученици
още от ...