Главният прокурор е наградил Митко Цонев, завеждащ Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Пловдив, за отлично изпълнение на служебните задължения
още от ...