Работна среща между ръководителите на прокуратурите и на административнонаказващи органи на територията на област Кюстендил
Работна среща между ръководителите на прокуратурите и на административнонаказващи органи на територията на област Кюстендил

По инициатива на Окръжна прокуратура – Кюстендил се проведе работна среща между ръководителите на прокуратурите в Кюстендил и Дупница и на административнонаказващи органи на територията на областта.

На нея са били обсъдени новите разпоредби, приети със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, влезли в сила на 05.11.2017 г. Сред дискутираните на работната среща теми са били и механизмите за взаимодействие при конкуренция на административно-наказателната и наказателната отговорност.


виж още ...