Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 4 лица за взрива в Горни Лом
1
2
3
4
5

По повод взрива на 01.10.2014г. в завода „Миджур“, собственост на „Видекс“ АД  в  района на с. Горни Лом, при който загинаха 15 човека, под ръководството на Окръжна прокуратура - Видин се провежда разследване за причиняване на смърт на повече от едно лице при професионална непредпазливост (поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност) и случаят е особено тежък– престъпление по чл. 123 ал.3, вр. с ал.1 от НК.

При взрива на 01.10.2014г. пострадаха и още две жени- А.М. и Ж.А., като едната получи счупване на дясната лъчена и лакътна кост, а другата – размачкване на триглавия мускул  на лявата мишница -  наранявания, представляващи средни телесни повреди по смисъла на чл. 129 ал.2 от НК.

Първоначално разследването е било възложено на разследващ полицай от ОД на МВР Видин, като с постановление от същия ден е възложено на следовател от Следствения отдел при Окръжна прокуратура – Видин. С постановление от 01.10.2014г. на директора на НСлС и заместник на главния прокурор Евгени Диков разследването по досъдебното производство е възложено на екип от 19 следователи от Национална следствена служба, които са били на място три часа след взрива.

В първия месец от разследването екипът от следователи от НСлС са извършили   огледи на местопроизшествието – в епицентъра на взрива, на територията на завода и около него, неотложните претърсвания и изземвания, и са разпитани част от свидетелите. Извършен е оглед на иззетите, както и доброволно предадените обекти като веществени доказателства. Към момента са изготвени   20 съдебно медицински експертизи, 120 ДНК - експертизи, три компютърно – технически експертизи, ситуативно – техническа експертиза, техническа и допълнителна техническа експертиза и пожаро - техническа експертиза. Проведени са повече от 50 разпити на свидетели – на работници  от цех „С“  от първа и нощна смени, на длъжностни лица от завода, както и близките на пострадалите.  Назначена е комплексна седморна взривотехническа експертиза на експерти от БАН, начело с академик Стефан Воденичаров. Заключението на вещите лица е над 343 страници, без приложенията. Проведени са изпитания от страна на експертите на територията на завода в с. Горни Лом и на полигон на Министерство на отбраната. Имуществените щети  от взрива са 517 528 лева.

Материалите от разследването са общо 160 тома.

След анализ на събраните по делото доказателства като обвиняеми са привлечени Валери Митков, Палма Иванова, Божидар Василев и Ивелина Бахчеванова.   

 Валери Митков е  проектант  с пълна проектантска правоспособност и е вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. През м. май 2011г. Валери Митков е изготвил част технологична от инвестиционен технически проект на обект завод „Миджур“, подобект „Ремонт и възстановяване на взривилия се цел „С“. При изготвянето на този инвестиционен проект, в нарушение на закона за здравословни и безопасни условия на труд Митков не е разработил конкретни технически и технологични решения за разснарядяването на боеприпаси, което е най- рисковия етап от  утилизацията им. Валери Митков в проекта си не е посочил важни за безопасността при извършването му параметри като видовете боеприпаси, които ще се утилизират, пълно описание на производствения процес, избраното технологично оборудване, разположението на работните места и др.  

Тези нарушения са в причинно следствена връзка с възникналия взрив, довел до смъртта на 15 човека, поради което му е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК.

Същите нарушения, допуснати от Митков са довели и до причиняване на средни телесни повреди на двете жени А.М. и Ж.А., за което му е повдигнато обвинение и за престъпление  по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК.

Следователите от НСлС са събрали доказателства и за извършено от Митков в качеството му на длъжностно лице на документно престъпление  - по чл. 311НК, за което също му е повдигнато обвинение.

            Валери Митков е с мярка за неотклонение гаранция в размер на 20 000 лева.

Повдигнато е обвинение и на Палма Иванова - инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност“ в завод „Миджур за престъпление  по чл.  123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК и по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК. Иванова също е нарушила законови разпоредби за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха и е обвинена в  причиняване на  смъртта на 15 лица, както и на средни телесни повреди на две жени.

Ивелина Бахчеванова  е обвинена в две престъпления по служба ( по чл.282 ал.1 НК). 

Към 2008г. Ивелина Бахчеванова  е била директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ при МИЕТ  и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол е неразпространение на оръжията за масово унищожение ( МКЕКНОМУ). Тя е била длъжна да  запознава председателя на комисията и нейните членове с всички заявления за даване на разрешение за сделки с оръжия, както и с приложените  към тях документи.  От приложените към заявлението документи междуведомствената комисия взема решение, с което разрешава или не разрешава конкретна сделка с оръжия.

На  10.07.2008г. Валери Митков като изпълнителен директор на „Видекс“АД  е сключил договор с АКМОН С.А. за безопасна ликвидация и разснарядяване на противопехотни мини на стойност 510 786 евро. За да се реализира изпълнението на този договор е следвало „Видекс“АД да получи надлежно разрешение от междуведомствената комисия, чийто секретар е Бахчеванова за трансфер на противопехотните мини.

 Разследването е установило, че през август 2008г. Валери Митков е предоставил на Ивелина Бахчеванова, заявление с искане за трансфер на противопехотни мини, към което е приложил  договор с АКМОН С.А. и други документи. В договора и останалите документи липсвали вписани технически параметри на противопехотните мини ДМ31, М2, М16 и М14 и не е била включена задължителна клауза за недопускане на реескпорт от купувача без писмено съгласие на междуведомствената комисия. Не били приложени изискваните от закона копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини. Липсвало и изискваното от междуведомствената комисия  положително становище от служба КОС на МВР за създадени условия за съхранение и технология на утилизация.

В периода 11.08.2008г. – 02.10.2008г. Бахчеванова нарушила и не е изпълнила служебните си задължения като не уведомила комисията за липсата на изискуемите документи, а вместо това предложила комисията на даде разрешение трансфер по повод сделката с АКМОН С.А.  

Същото престъпление Бахчеванова е извършила и в периода от 03.02.2010г. до 12.04.2010г., когато отново по повод изпълнение на договора с АКМОН С.А.,Валери  Митков е подал до междуведомствената комисия заявление за разрешение за трансфер на гръцки противопехотни мини, а Бахчеванова не е изпълнила и е нарушила служебните си задължения. Въпреки липсата на изискуемите документи комисията е дала разрешение за трансфер на боеприпаси.

Божидар Василев също е привлечен като обвиняем за две престъпления по служба – по чл. 282 ал.1 НК и по чл. 282 ал.1 вр. с чл. 26  от НК.

В качеството си на началник на отдел „Контрол върху общоопасните средства“ в Дирекция „Охранителна и пътна полиция“ при Главна дирекция „Охранителна полиция“ е нарушил служебните си задължения. На 06.07.2009г. е дал разрешение за производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на завод Миджур до 06.07.2012г., с което е разрешил на „Видекс“АД нерегламентирани в ППЗКВВООБ дейности по разснарядяване / утилизиране на противопехотни мини ДМ31,М2, М12 и М16, които не са загубили способността си да детонират и подлежат на унищожаване чрез взривяване. По този начин Василев е дал възможност на „Видекс“ АД да произвежда взривни вещества за граждански цели и да извършва дейност по утилизация на оръжия и боеприпаси.

От доказателствата по делото се установява, че в началото на месец юли 2011г. „Видекс“ АД са подали заявление до МВР за даване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Божидар Василев не е изпълнил служебните си задължения и без да е спазена разписаната в закона процедура, и без задължителните становища на експерти, на 23.07.2012г. е издал разрешение на „Видекс“АД за утилизиране на противопехотните мини, въпреки че същите са били боеприпаси с експлозивно действие. Тъй като те не са били загубили способността си да  детонират, е следвало да се унищожат чрез взривяване.

Божидар Василев, Ивелина Бахчеванова и Палма Иванова са с мерки за неотклонение „Подписка“.

За престъплението по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15годин, за престъплението по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК , по чл. 311 ал.1 НК и по чл. 282 ал.1 НК - лишаване от свобода до 5 години.


виж още ...