15 Юли 2020 г.

Съобщение на Окръжна прокуратура – Хасково

Сподели

Окръжна прокуратура – Хасково и Районна прокуратура – Хасково уведомяват, че от 16 часа, днес, 15.07. 2020 г. до 17 часа на 16.07.2020 г., Съдебната палата в гр. Хасково няма да работи поради предприети действия за цялостна дезинфекция на сградата – общи части,  съдебни зали, регистратури, деловодства и кабинети на съдии, прокурори и съдебни служители.

Всички насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания дела за 16.07.2020 г. са отсрочени за нова дата с ново призоваване на страните.

За срока на дезинфекцията няма да бъдат обслужвани граждани и упълномощени от тях адвокати.