Районна прокуратура Ботевград

Новини

виж още
Прокурори

Дарин Георгиев Лаков
Районен прокурор
0723/69307
[email protected]
 
Радка Симеонова Цекова
Заместник Районен Прокурор
0723/69303
[email protected]
 

Николай Кръстев Георгиев
Прокурор
0723/69 308
[email protected]
 

Силвия Тодорова Евстатиева
младши прокурор
0723 69311
[email protected]
 

Теодора Йонкова Йонова
младши прокурор
0723/69 303
[email protected]

Приемни дни за граждани

График за прием на граждани

Районна прокуратура - Ботевград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 25.06.2018 г. Лиляна Ангелова съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
2 25.06.2018 г. Билянка Иванова-Петкова съдебен деловодител Списък на съдебните служители при ОП - София, които са подали декларации за имущество и интереси и декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси
3 25.06.2018 г. Веселина Димитрова съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
4 25.06.2018 г. Илиана Коцева съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
5 30.06.2018 г. Йонка Цанова призовкар ДЕКЛАРАЦИЯ
6 25.06.2018 г. Теодора Тотева съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
7 25.06.2018 г. Вергиния Костова административен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
8 25.06.2018 г. Десислава Петрова старши специалист - счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ

Районна прокуратура - Ботевград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 05.06.2018 г. Лиляна Ангелова съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
2 05.06.2018 г. Билянка Иванова-Петкова съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
3 05.06.2018 г. Веселина Димитрова съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
4 05.06.2018 г. Илиана Коцева съдебен деловодител ДЕКЛАРАЦИЯ
5 05.06.2018 г. Йонка Цанова призовкар ДЕКЛАРАЦИЯ
6 06.06.2018 г. Теодора Тотева съдебен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
7 06.06.2018 г. Вергиния Костова административен секретар ДЕКЛАРАЦИЯ
8 31.07.2018 г. Десислава Петрова старши специалист - счетоводител ДЕКЛАРАЦИЯ