Информация относно създадената организация за работа в Апелативна прокуратура – Велико Търново в условията на обявеното извънредно положение

 1.Въведена е неприсъствена организация на работа по график и от разстояние за прокурорите и съдебните служители, която няма да препятства работата на прокуратурата.

2.Призоваването на лица по преписки се извършва само по електронна поща или по телефона.

3.СПРАВКИ се извършват САМО посредством:

·       официалната интернет страница на АП – В.Търново - функцията „провери преписка“;

·       телефон – 062/620 050;

·       електронно писмо до ел.адрес: [email protected]

 4.ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ДОКУМЕНТИ се подават :

·       чрез официалната интернет страница на АП – В.Търново - функцията „изпрати сигнал“;

·       по ел. поща  до ел.адрес: [email protected]

·        чрез Български пощи на адрес – гр. В.Търново, ул.Васил Левски“ №16 ет.4

·       в централното фоайе на Съдебната палата - на деловодител, като се уведоми служителят на Съдебна охрана;

 

важно