Албена Николаева Вутова

Дата и място на раждане: 01.11.1965 г., гр. Ихтиман

Образование: 1983 г. - 1988 г. СУ „Св.Климент Охридски” – Право

Трудов стаж в орган на съдебната власт:

  • 20.06.1988 г. – 20.06.1989 г. – стажант съдия в Окръжен съд – София;
  • 08.01.1990 г. – 15.07.199 1г. – младши прокурор в Районна прокуратура – Костинброд;
  • 15.07.1991 г. – 20.06.1992 г. – прокурор в Районна прокуратура – Костинброд;
  • 20.06.1992 г. – 01.07.1993 г. – прокурор в ІV-та Районна прокуратура – София;
  • 01.07.1993 г. – 08.12.1993 г. – прокурор в Софийска районна прокуратура;
  • 08.12.1993 г. – 08.05.2006 г. – прокурор в Окръжна прокуратура – София;
  • 08.05.2006 г. – 20.12.2006 г. – заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на ОП – София;
  • 20.12.2006 г. – 20.11.2013 г. – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София;
  • 20.11.2013 г. – 20.11.2018 г. – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.

С Решение по протокол № 30 от 21.11.2018 г., считано от същата дата, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определя на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ г-жа Албена Вутова за изпълняващ функциите „административен ръководител - апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – София.