Прокурорите Таня Поповска, Антоанета Близнакова и Димитър Стоянов встъпиха в длъжност в Апелативна прокуратура – София

Днес, 16.03.2016 г., прокурорите Таня Поповска, Антоанета Близнакова и Димитър Стоянов встъпиха в длъжност в Апелативна прокуратура – София, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 7 от 04.02.2016 г., след проведен конкурс за повишаване в длъжност и преместване.

Таня Поповска и Антоанета Близнакова до момента са заемали длъжността „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, а Димитър Стоянов - следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

В присъствието на административния ръководител – апелативен прокурор Албена Вутова и колеги от Апелативна прокуратура – София новоназначените магистрати тържествено подписаха актовете си за встъпване в длъжност.


виж още ...