Прокурор Мария Тодорова положи клетва и встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура-Пловдив
1
2
3

Днес, 18 март 2016 г., в Окръжна прокуратура-Пловдив се проведе тържествена церемония по встъпване в длъжност на прокурор Мария Тодорова, назначена с решение на Висшия съдебен съвет, след участие в конкурс за първоначално назначаване.

На официалната церемония в Тържествената зала в сградата на Окръжна прокуратура-Пловдив присъстваха Димитър Узунов, представляващ Висшия съдебен съвет, Румен Боев, зам.-председател на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, и Иван Даскалов, апелативен прокурор на Пловдив. Гости бяха всички прокурори от Окръжна прокуратура-Пловдив.

В присъствието на Румен Попов, окръжен прокурор на гр. Пловдив, магистрати и медии, прокурор Мария Тодорова положи тържествената клетва и  подписа клетвения лист съгласно разпоредбите на чл. 155 и чл. 157 от Закона за съдебната власт.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Пловдив Румен Попов официално представи прокурор Тодорова, която до момента е работила като разследващ полицай в отдел „Разследване“ при ОД на МВР-Пловдив.

С думите: „Пожелаваме ви отличното представяне на конкурса за първоначално назначаване в Окръжна прокуратура-Пловдив да е само първа стъпка от една изключително успешна кариера на магистрат. И в качеството си на прокурор винаги да отстоявате върховенството на закона с присъщата за тази длъжност решимост и отговорност“, прокурор Тодорова бе поздравена от членовете на Висшия съдебен съвет.  

„Ще положа усилия да работя срочно, стриктно и екипно“, обърна се към колегите си прокурор Мария Тодорова.  


виж още ...