В периода на обявеното извънредно положение:

- справки по преписки на АП-Пловдив се извършват САМО по телефона или по електронен път;

- подаването на документи се извършва по пощата или по електронен път;

Телефони за връзка:

032 600 440, 032 600 497

факс 032 600 439

e-mail: [email protected] , [email protected]

важно