Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Работно време 26.07.2013 Работно време на деловодството в СРП за работа с граждани от Понеделник до Петък - от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17 часа бул.Драган Цанков 6 етаж
отдел Надзор за законност бул.Драган Цанков 6 етаж 3 стая 308 работно време : от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 Молби,съдържащи данни за извършено престъпление от общ характер, както и за принудително лечение по Закона за здравето се подават директно в деловодството на Софийска районна прокуратура ет.3, ст.325, гише1. Информация за движението на образувани прокурорски преписки се получава в деловодството на Софийска
 
Днес 25.03.20014г, Софийска районна прокуратура внесе трети обвинителен акт в Съда срещу Бисер Георгиев Миланов 25.03.2014 На 25 март 2014 г. Софийската районна прокуратура внесе трети обвинителен акт в софийски районен съд срещу Бисер Миланов. Обвинението е за престъпление
Днес 14.02.20014г, Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в Съда срещу Бисер Георгиев Миланов 14.02.2014 Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в Съда срещу Бисер Георгиев Миланов, затова че на 06.07.2013г., около 18.00 часа, в гр. София,
Днес, 15 януари 2014 г., СРП привлече в качеството на обвиняем Бисер Георгиев Миланов 15.01.2014 Днес, 15 януари 2014 г., Софийска районна прокуратура привлече в качеството на обвиняем Бисер Георгиев Миланов затова, че на 06.07.2013г., около 18.00
Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Софийска районна прокуратура 11.10.2013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Софийска районна
 
Попълнените заявления за наличие/липса на неприключили наказателни производства, които не са получени в указания ден, се предоставят на заявителя до 7 календарни дни на ГИШЕ №1 след 13.00 часа. Образец на първоначална молба до прокуратурата за извършено престъпление от общ характер по НК Образец на молба по закона за защита срещу домашно насилие Образец на молба за принудително лечение на психично болно
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Чл. 212. Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. Чл. 213. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
 
Софийска районна прокуратура
адрес: гр. София - 1164; бул. Драган Цанков N6
телефон:  02/ 866-58-77; 02/866-20-06
 факс : 02/ 866-58-77   
rp_sofia@prb.bg