Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: 03.10.2014 Във връзка с провеждане на избори за народни представители, през почивните дни - на 04.10.2014г. и на 05.10.2014г. ще бъде осигурен достъп на гражданите
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 29.09.2014 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 27.09.2014г., в хода на образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на РП-Бургас, на Д.С. е повдигнато
Приемен ден на районния прокурор 01.05.2014 Всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа, след записване при административния секретар.
Такси и парични гаранции за Районна прокуратура – Бургас 12.06.2012 сметка: БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД IBAN: BG27 UNCR 7000 3120 3756 09 BIC:UNCRBGSF
 
ОБЯВЛЕНИЕ 07.10.2014 Във връзка с провеждания конкурс, съгласно ЗАПОВЕД № РД04450/01.09.2014 г. наАдминистративен ръководител РАЙОНЕН ПРОКУРОР на Районна Прокуратура
Конкурс за едно свободно работно място за длъжността „чистач”. 03.09.2014 О Б Я В Я В А : Районна прокуратура Бургас на основание Заповед № РД-04-450/01.09.2014 г. на Административен ръководител Районен прокурор
 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС
8000 Бургас, ул. "Александровска" №101, ет3
тел.: 056 878 502; факс: 056 844 323
email: rp_burgas@prb.bg