Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Приемен ден на районния прокурор 31.03.2014 Всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа, след записване при административния секретар.
РС - Бургас призна ВЕЛКО МАРИНЧЕВ, известен с прозвището "Вилито", за виновен 11.03.2014 С Присъда от 10.03.2014 г., РС - Бургас призна ВЕЛКО МАРИНЧЕВ, известен с прозвището Вилито, за виновен в това, че на 04.01.2012 г. в гр. Бургас, при условията
Такси и парични гаранции за Районна прокуратура – Бургас 12.06.2012 сметка: БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД IBAN: BG27 UNCR 7000 3120 3756 09 BIC:UNCRBGSF
декларация по чл.12,т.2 от ЗПРКИ 01.12.2009 Декларация по чл.12,т.2 от ЗПРКИ на съдебните служители от РП Бургас, заемащи публична длъжност и дали съгласие.
 
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ 11.03.2014 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 1. Резултати от проведения трети етап за длъжността
Резултати от проведения тест-проверка за познаването на нормативните актове в областта на ЗСВ, ПАПРБ и нивото на компютърна грамотност на кандидатите за участие в конкурса за съдебен деловодител. 06.03.2014 Резултати от проведениятест-проверка за познаването на нормативните актове в областта на ЗСВ, ПАПРБ и нивото на компютърна грамотност
Списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати 14.02.2014 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Във връзка с провеждания конкурс, съгласно ЗАПОВЕД № РД043/02.01.2014 г. наАдминистративен ръководител РАЙОНЕН ПРОКУРОР на Районна
 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС
8000 Бургас, ул. "Александровска" №101, ет3
тел.: 056 878 502; факс: 056 844 323
email: rp_burgas@prb.bg