Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Служебни бележки издавани от Окръжен следствен отдел при ОП Пловдив 08.10.2014 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме всички заинтересовани граждани, че във връзка с настъпили структурни промени в администрацията на Окръжен
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 14.07.2011 В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ПРОКУРАТУРАТА МОЖЕТЕ: 1. Да подадете сигнал, жалба или молба: - за извършено престъпление от общ характер; -
Във връзка с големия обществен интерес относно проявената жестокост спрямо домашно животно в с.Тополово 20.06.2013 Във връзка с проявения обществен интерес в медийното пространство относно проявената жестокост спрямо домашно животно в с.Тополово, обл.
 
ОБЕМ, СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ 2010 13.07.2011 А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ГР. ПЛОВДИВ: През 2010год. прокурорите в Окръжна прокуратура- гр. Пловдив са работили при непълен щат. Броят на прокурорите
Конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност "Призовкар” 20.10.2014 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ на основание Заповед ОП №118/13.10.2014г. ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 щатна бройка служител на длъжностПризовкар
Конкурс за заемане на 1 щатна бройка служител на длъжност “Съдебен деловодител” 30.09.2014 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ на основание Заповед ОП №109/18.09.2014г. ОБЯВЯВАконкурс за заемане на 1 щатна бройка служител на длъжностСъдебен
Конкурс за 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност “Прокурорски помощник” 20.08.2014 ПРОТОКОЛ От заседание на комисията назначена със Заповед ОП № 112/29.09.2014 г. относно допускане на кандидати за участие в обявения със Заповед
 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
aдрес: гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3, ет.7
телефони за връзка: окр. прокурор тел.: 032/600-403; деловодство тел.:032/600-406
факс: 032/63-82-36
ел. адрес: admin_op@plv.prb.bg, okrprok@plv.prb.bg