Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 14.07.2011 В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ПРОКУРАТУРАТА МОЖЕТЕ: 1. Да подадете сигнал, жалба или молба: - за извършено престъпление от общ характер; -
БАНКОВИ СМЕТКИ 14.07.2011 1. Сметка, по която се внасят таксите за издаване на удостоверения по преписи При подаване на молба за удостоверение гражданите прилагат
Във връзка с големия обществен интерес относно проявената жестокост спрямо домашно животно в с.Тополово 20.06.2013 Във връзка с проявения обществен интерес в медийното пространство относно проявената жестокост спрямо домашно животно в с.Тополово, обл.
 
ОБЕМ, СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ 2010 13.07.2011 А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ГР. ПЛОВДИВ: През 2010год. прокурорите в Окръжна прокуратура- гр. Пловдив са работили при непълен щат. Броят на прокурорите
Класиране на кандидатите взели участие в конкурса за „куриер” 14.01.2014 ОКРЪЖНАПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ Пловдив, пл.Съединение №3, тел.:032/600-403, факс:032/638236 e-mail: okrprok@plv.prb.bg КЛАСИРАНЕ на кандидатите взели участие
Класиране на кандидатите взели участие в конкурса за „старши специалист-счетоводител” 13.01.2014 ОКРЪЖНАПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ Пловдив, пл.Съединение №3, тел.:032/600-403, факс:032/638236 e-mail: okrprok@plv.prb.bg КЛАСИРАНЕ на кандидатите взели участие
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „старши специалист-счетоводител” в Окръжна прокуратура – гр.Пловдив. 16.12.2013 ОКРЪЖНАПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ Пловдив, пл.Съединение №3, тел.:032/600-403, факс:032/638236 e-mail: okrprok@plv.prb.bg С П И С Ъ К На допуснатите кандидати
 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
aдрес: гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3, ет.7
телефони за връзка: окр. прокурор тел.: 032/600-403; деловодство тел.:032/600-406
факс: 032/63-82-36
ел. адрес: admin_op@plv.prb.bg, okrprok@plv.prb.bg