Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

ОП Кърджали обявява конкурс за длъжността "Съдебен деловодител" 11.11.2014 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ На основание Заповед ОП № 92/07.11.2014г. Обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността-Съдебен
ОП Кърджали:
СЪОБЩЕНИЕ
08.10.2014 О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А К Ъ Р Д Ж А Л И 6600 гр.Кърджали ул.Екзарх Йосиф № 1 тел:0361 21411 факс:0361 21410 e-mail:op_kar@kj.prb.bg Образувано
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРИТЕ ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН – КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2013 Г. 07.03.2014 О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А К Ъ Р Д Ж А Л И 6600 Кърджали ул.Екзарх Йосиф № 1 тел:0361 21411 факс:0361 21410 e-mail:op_kar@kj.prb.bg ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали за първото шестмесечие на 2013 г. 12.07.2013 О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А К Ъ Р Д Ж А Л И 6600 Кърджали ул.Екзарх Йосиф 1 тел: 0361 21411 факс: 0361 21410 e-mail: op_kar@kj.prb.bg ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
 
Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Окръжна прокуратура Кърджали Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура Кърджали Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП Кърджали, РП Кърджали, РП Момчилград, РП Крумовград и РП Ардино - ПРЕКРАТЕНА с Решение № ОПИ - 81 от 21.10.2013 г. Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина в Окръжна
Окръжна прокуратура Кърджали Районна прокуратура Кърджали Районна прокуратура Момчилград Районна прокуратура Крумовград Районна прокуратура Ардино Прокурорската институция в гр. Кърджали възниква със създаването на Прокурорски паркет при Кърджалийския мирови съд. Той е на подчинение на Апелативния съд в Пловдив и на Министерството на правосъдието. През 1948 година, с отделяне на Главна прокуратура
 
Правомощия и компетентност 04.06.2013 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПРАВОМОЩИЯ Делата, по които Окръжна прокуратура упражнява ръководство и надзор, са за престъпления, изчерпателно
Полезна информация 03.04.2013 Жалба Гражданите могат да се обръщат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да
Прокурорската институция в гр. Кърджали възниква със създаването на Прокурорски паркет при Кърджалийския мирови съд. Той е на подчинение на Апелативния съд в Пловдив и на Министерството на правосъдието. През 1948 година, с отделяне на Главна прокуратура на НРБ в самостоятелно ведомство, паркета се преобразува в самостоятелно учреждение с наименование Хасковска окръжна прокуратура - отделение гр. Кърджали,
 
6600 гр. Кърджали
ул."Екзарх Йосиф" 1
тел: 0361 21411
факс: 0361 21410
e-mail: op_kar@kj.prb.bg