Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

ОП Кърджали:
СЪОБЩЕНИЕ
08.10.2014 О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А К Ъ Р Д Ж А Л И 6600 гр.Кърджали ул.Екзарх Йосиф № 1 тел:0361 21411 факс:0361 21410 e-mail:op_kar@kj.prb.bg Образувано
ИЗБОРИ за Народни представители за 43-то Народно събрание 2014 г.
26.09.2014 О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А К Ъ Р Д Ж А Л И 6600 гр.Кърджали ул.Екзарх Йосиф № 1 тел:0361 21411 факс:0361 21410 e-mail:op_kar@kj.prb.bg И З Б О Р И
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРИТЕ ОТ СЪДЕБЕН РАЙОН – КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2013 Г. 07.03.2014 О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А К Ъ Р Д Ж А Л И 6600 Кърджали ул.Екзарх Йосиф № 1 тел:0361 21411 факс:0361 21410 e-mail:op_kar@kj.prb.bg ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
Отчет за дейността на прокуратурите от съдебен район Кърджали за първото шестмесечие на 2013 г. 12.07.2013 О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А К Ъ Р Д Ж А Л И 6600 Кърджали ул.Екзарх Йосиф 1 тел: 0361 21411 факс: 0361 21410 e-mail: op_kar@kj.prb.bg ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МОМЧИЛГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АРДИНО
Окръжна прокуратура Кърджали Районна прокуратура Кърджали Районна прокуратура Момчилград Районна прокуратура Крумовград Районна прокуратура Ардино Прокурорската институция в гр. Кърджали възниква със създаването на Прокурорски паркет при Кърджалийския мирови съд. Той е на подчинение на Апелативния съд в Пловдив и на Министерството на правосъдието. През 1948 година, с отделяне на Главна прокуратура
 
Правомощия и компетентност 04.06.2013 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПРАВОМОЩИЯ Делата, по които Окръжна прокуратура упражнява ръководство и надзор, са за престъпления, изчерпателно
Полезна информация 03.04.2013 Жалба Гражданите могат да се обръщат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да
Прокурорската институция в гр. Кърджали възниква със създаването на Прокурорски паркет при Кърджалийския мирови съд. Той е на подчинение на Апелативния съд в Пловдив и на Министерството на правосъдието. През 1948 година, с отделяне на Главна прокуратура на НРБ в самостоятелно ведомство, паркета се преобразува в самостоятелно учреждение с наименование Хасковска окръжна прокуратура - отделение гр. Кърджали,
 
6600 гр. Кърджали
ул."Екзарх Йосиф" 1
тел: 0361 21411
факс: 0361 21410
e-mail: op_kar@kj.prb.bg