Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Съдебна палата - гр. Бургас ул. Александровска 101 Окръжна прокуратура - гр. Бургас се помещава на ет. 2 и ет.3 в съдебната палата
Обществени поръчки 01.07.2013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите
 
Работно време От понеделник до петък 08.30ч. - 17.00ч. Окръжна прокуратура - гр. Бургас Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 101 Телефон: 056-871-820- кабинет Окръжен прокурор Телефон: 056-871-861- съдебен администратор Телефон: 056-871-820 - административен секретар Телефон: 056-871-853 - главен счетоводител Телефон: 056-871-847 - деловодство преписки Телефон: 056-871-845 - деловодство досъдебни производства Телефон: 056-871-846
Окръжна прокуратура - гр. Бургас включва Окръжен следствен отдел към ОП БУРГАС, и 8 районни прокуратури - Районна Прокуратура - гр. Бургас, Районна Прокуратура - гр. Карнобат, Районна Прокуратура - гр. Айтос, Районна Прокуратура - гр. Поморие, Районна Прокуратура - гр. Несебър, Районна Прокуратура - гр. Средец, Районна Прокуратура - гр. Царево и Районна Прокуратура - гр. Малко Търново Окръжна прокуратура - гр. Бургас
 
Окръжна прокуратура - гр. Бургас
Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 101
Тел: 056-871-820- кабинет Окръжен прокурор
Тел: 056-871-847  - деловодство преписки
Тел: 056-871-846 - деловодство ДП
Факс: 056-871-844 Ел. поща: op_burgas@prb.bg