Справки за граждани

Код от изображението
Попълването на всички полета е задължително.

Сайтове на прокуратури

Начало | Главен прокурор - Сотир Стефанов Цацаров

Главен прокурор - Сотир Стефанов Цацаров

Сотир Цацаров е роден в Пловдив през 1966 г.

Завършил е английска гимназия в гр. Пловдив и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 1992 г. става съдия в Районен съд – Асеновград, а след четири години и негов председател.

През 1998 г. е избран за заместник-председател на Окръжния съд в Пловдив, наказателно отделение, а след година става и негов председател.

Като съдия е разглеждал наказателни дела.

Участвал е като експерт в мисии по проекти на Европейския съюз за реформа на съдебната система в Хърватия, Черна гора, Македония и Албания.

Семеен, с едно дете.

Г-н Сотир Цацаров е избран за главен прокурор на 20 декември 2012 г. На 21 декември 2012 г. с указ на президента Росен Плевнелиев е назначен за главен прокурор на Република България.

 

 

 СТАТУТ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАТУТ

1. Главният прокурор се назначава и освобождава от президента на Република България по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране (чл.129, ал.2 от Конституцията).

2. Кандидатури за избор на главен прокурор могат да бъдат предлагани от не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет както и от министъра на правосъдието (чл.173, ал.2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

3. Главният прокурор по право е член на Висшия съдебен съвет (чл.130, ал.1 от Конституцията).

4. При осъществяване на своите правомощия главният прокурор се подпомага от администрация (чл.340 ЗСВ)

 

ФУНКЦИИ

1. Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори (чл.126, ал.2 от Конституцията).

2. Главният прокурор ръководи прокуратурата, подпомаган от своите заместници при Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура (чл.138, т. 1 и чл. 139, ал. 1 ЗСВ).

3. Главния прокурорръководи Националната следствена служба пряко или чрез директора, който е и заместник на главния прокурор по разследването (чл. 150, ал.1 ЗСВ).

4. Главният прокурор издава инструкции и дава указания относно дейността на прокуратурата (чл.138, т. 4 ЗСВ).

5. Главният прокурор организира и разпределя работата на своите заместници (чл.139, ал. 1 ЗСВ).

6. Главния прокурор съвместно с ръководителите на министерства и държавни институции създава специализирани междуведомствени звена за подпомагане на разследването под процесуалното ръководство на определен от него прокурор. (чл. 139, ал.5 ЗСВ)

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР В ОТДЕЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

1. Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори (чл. 126, ал. 2 от Конституцията).

2. Главният прокурор може да сезира Конституционния съд (чл.150, ал.1 от Конституцията).

3 Главният прокурор е член по право на Висшия съдебен съвет (чл. 130, ал.1 от Конституцията).

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР за работа с граждани
1061 София, бул. "Витоша" №2
стая 79, партер
тел.: 986 76 71