Вътрешни правила

Вътрешни правила на Софийска районна прокуратура за организиране, планиране и възлагане на обществени поръчки

Изтеглете документа / PDF файл / 637.0 KB

Профил на купувача

Провери преписка

Адрес за кореспонденция
1164 София, бул. Драган Цанков №6
e-mail: [email protected]
телефони: 02 8955280, 02 8955493