Контакти

Деловодство на СРП

Работно време с граждани: от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 часа

Телефони за контакти: 02 \ 8955280,                                                                  02 \ 8955493

бул.Драган Цанков №6, етаж 3, стая 325
Гише 1 - прием на нови молби и сигнали
Гише 2 - справка за граждани по стари преписки
Гише 3 - справка за адвокати

бул. "Цар Борис III" №54, ет.3, ст. 340

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Изпрати сигнал

Адрес за кореспонденция
1164 София, бул. Драган Цанков №6
e-mail: [email protected]
телефони: 02 8955280, 02 8955493