График на приемните дни на Районния прокурор

 

 

Г Р А Ф И К
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СОФИЯ

Адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 6, 963-17-04,  е-mail [email protected]

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

 

06.07.2017

 

27.06.2017

 

ЕТАЖ трети

 

КАБИНЕТ 316

КАБИНЕТ 318

 

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

август

Съдебна ваканция

2017 г.

септември

 

14.09.2017

 

29.09.2017

 

ЕТАЖ трети

 

КАБИНЕТ 316

КАБИНЕТ 318

 

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

октомври

 

12.10.2017

 

26.10.2017

 

ЕТАЖ трети

 

КАБИНЕТ 316

КАБИНЕТ 318

 

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

ноември

 

09.11.2017

 

23.11.2017

 

ЕТАЖ трети

 

КАБИНЕТ 316

КАБИНЕТ 318

 

14.00 ч. – 16.00 ч.

2017 г.

декември

 

07.12.2017

 

21.12.2017

 

ЕТАЖ трети

 

КАБИНЕТ 316

КАБИНЕТ 318

 

14.00 ч. – 16.00 ч.