Публична покана с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“.

 

Тръжна документация

Публична покана / (публ. 30 Септ. 2014)
Указания към публичната покана / DOCX файл / 123.4 KB / (публ. 30 Септ. 2014)
Приложение 1 / DOCX файл / 55.6 KB / (публ. 30 Септ. 2014)
Протокол / PDF файл / 551.0 KB / (публ. 17 Окт. 2014)

Други документи

Договор по ОП2 / PDF файл / 681.2 KB / (публ. 11 Ноев. 2014)
Приложение 3 / PDF файл / 272.5 KB / (публ. 26 Ноев. 2014)
Приложение 4 / PDF файл / 330.1 KB / (публ. 26 Ноев. 2014)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 679.9 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 534.2 KB / (публ. 20 Ян. 2015)
Договор по ОП1 / PDF файл / 3.4 MB / (публ. 24 Ян. 2015)
Приложение № 3 към договор по ОП 1 / PDF файл / 272.5 KB / (публ. 24 Ян. 2015)
Приложение № 4 към договор по ОП1 / XLSX файл / 36.9 KB / (публ. 24 Ян. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 562.4 KB / (публ. 11 Фев. 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 664.4 KB / (публ. 23 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 524.9 KB / (публ. 23 Фев. 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 506.7 KB / (публ. 20 Март 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 555.4 KB / (публ. 6 Април 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 493.9 KB / (публ. 23 Април 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 526.4 KB / (публ. 11 Май 2015)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 479.5 KB / (публ. 19 Май 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 530.7 KB / (публ. 1 Юни 2015)
Информация за изпълнен договор / PDF файл / 274.4 KB / (публ. 10 Юни 2015)
Информация за изпълнен договор / PDF файл / 258.8 KB / (публ. 10 Юни 2015)
Информация за извършени плащания / PDF файл / 674.8 KB / (публ. 3 Юли 2015)