Процедура по публично състезание с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Администрация на главния прокурор......"

Процедура по публично състезание с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор“

Тръжна документация

Други документи

Решение за прекратяване № ОПИ-15 от 19.01.2017г. / PDF файл / 1.1 MB / (публ. 19 Ян. 2017)