Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в помещения в Национална следствена служба“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в помещения в Национална следствена служба“,

Тръжна документация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП / PDF файл / 673.4 KB / (публ. 28 Юли 2016)
Приложение към Обявата / DOCX файл / 205.3 KB / (публ. 28 Юли 2016)
Информация за обява / (публ. 28 Юли 2016)

Други документи

Съобщение за оттегляне на обява / PDF файл / 60.6 KB / (публ. 17 Авг. 2016)