Интервю с доц. Николай Манев, експерт към ВКП

Интервю пред агенция “Фокус” с доц. Николай Манев, експерт към ВКП

 

Предвиждаме пакет от законодателни мерки, които да помогнат за борба с организираната престъпност и тероризма, защото очевидно сега действащата наказателно-процесуална и наказателно-правна система не вършат добра работа, в смисъл, не са достатъчно ефективни, заяви за Агенция "Фокус" доц. Николай Манев, експерт към ВКП. Той уточни, че в момента предложения, обмисляме дали да бъде отделен закон или да бъде пакет от закони, които да изменят НК, НПК, ЗСВ и още няколко други закона. В този смисъл коментираме, че може да бъде отделен закон, както е било в Германия преди около 15 години, а може да бъде пакет от закони. Този въпрос е концептуален за юристите, защото нашето наказателно законодателство е кодифицирано. За нас ще бъде малко неприемливо да тръгнем по път на декодефикация. Кодефикацията на наказателното ни законодателство е едно от достойнствата на обективното право у нас. Много труд е хвърлен преди години от проф. Ненов, акад. Павлов, проф. Лютов, НК е работен като проект 5 години, НПК - 8 години и сега така с лека ръка да направим една такава промяна ще бъде малко трудно, затова обмисляме дали да бъде отделен закон или да бъде пакет закони. Що се касае до мерките, които се налагат - първо ние нямаме достатъчната специализация на съдилища, прокуратури и следствие. Не може организирана престъпност да се разследва по същия начин както кражби и грабежи, или както неплащане на издръжка. Очевидно е, че се налага специализация, затова говорим за специализирани съдилища, или поне отделения, или поне състави в основните съдилища. Очевидно това са окръжните и апелативните, същото е за прокуратурите, същото е за следствието. Налага се и екипност, екипи прокурори, следователи, дознатели. Тази практика с прехвърляне на делата от прокуратура в следствие, от следствие в дознание, от дознание в прокуратура, очевидно няма да свърши никаква работа оттук нататък за борба с организирана престъпност. Трябва да се работи в екип. В екипа прокурорът участва, дава на място устно разпореждания - какво да се прави, а не да препраща преписки. Това е второто и трето - квалификацията. Много важна е квалификацията на тези, които ще се занимават с организирана престъпност - съдии, прокурори, следователи, дознатели. Ето защо ВСС трябва да си има отделна програма за квалификация на такива магистрати.

Докладът на мисията на ЕС у нас за тази година сочи военната магистратура като тази, като работи най-добре,това изрично се посочва от експертите на мисията. Това е така, защото там работят висококвалифицирани юристи, доста години специализирани в разследването на тежка престъпност. Сега ще бъде удачно освен разследването на престъпления, извършени от силови ведомства, каквито са отбраната, МВР, да им се даде да разследват и да разглеждат и делата и за организирана престъпност, защото тези специалисти имат готовност за това, включително и военната полиция като форма на предварителна проверка. Пакетът от мерки ще бъде изготвен до края на септември, след което ще бъде предложен на законодателя.

Има нов законопроект за Закон за специалните разузнавателни средства, който визира и боравенето с операции под прикритие, т.нар. Агенции под прикритие. В един закон ще се решат всички тези въпроси за едни особени средства, които, до известна степен, засягат по-сериозно права и свободи на личността, на гражданите. Там се предлага една възможност на министъра на вътрешните работи, не както е сега до 24 часа в неотложни случаи, а до 72 часа да разрешава използване на СРС, след което незабавно се представят документите в съда за разрешение.

Аз лично не смятам, че до 2-3 години ще бъде реално възможно да се съставят проекти за изцяло ново НК и НПК.

Още от Актуално


 • Главният прокурор внесе две искания за снемане имунитета на Волен Сидеров за извършени престъпления

  Днес, 30 ноември 2015 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание две искания за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния  представител  Волен Сидеров  за извършени от него престъпления от общ характер през 2011 г. в гр.Батак  и през 2013 г. в гр. София.

 • СГП предаде на съд мъж, пренесъл през границата наркотици

  Софийска градска прокуратура /СГП/ внесе в Софийски градски съд /СГС/ обвинителен акт срещу Никола Чолаков за това, че в съучастие с друго лице, пренесъл през границата на България кокаин на стойност – 182 145 лева. На Чолаков е повдигнато обвинение по чл. 242, ал. 2, пр. 1, алт. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

 • Районна прокуратура-Пазарджик внесе обвинителен акт срещу мъж за измама за лечение на онкоболен

  Районна прокуратура-Пазарджик внесе в съда обвинителен акт срещу Димитър Д., на 67 г. , и  Иван Д., на 46 г. от гр. Пазарджик. Първият е обвинен за измама с причинена имотна вреда и за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон – престъпления по чл. 209 ал. 1 във връзка с чл. 26 от Наказателния кодекс и по чл. 234 ал. 2 т. 2 и 3 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, а вторият – за принуда и държане на акцизни стоки без бандерол – престъпления по чл. 143 ал. 1 и по чл. 234 ал. 2 т. 1,2 и 3 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Още от Прессъобщения


Още от Публикации и интервюта


Още от Галерия


Още от Обяви


 • Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ГЛАВЕН ПРОКУРОР

  ОБЯВА

   

  На основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, чл. 2, т. 2 и чл. 18, във връзка с чл. 20 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Решение на ВСС по т. 49 от Протокол №47 от 17.09.2015 г., организира и провежда публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

 • Откриване процедура за провеждане на четвърти пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м., находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42“

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  ЗАПОВЕД

  № З – 174/09.11.2015 г.

  На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5, чл. 41, ал. 7, чл. 43, чл. 51, ал. 1, изр. първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с неподадени заявления за участие в първи, втори и трети търг за отдаване под наем, с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС), протокол от 02.11.2015 г. на комисия, назначена с моя заповед № З - 150/07.10.2015 г. и заповед № ЛС-04-1286/16.09.2015 г. на министъра на правосъдието за упълномощаване на административните ръководители на съдебната власт

 • Заповед за откриване на процедура за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект "столови комплекс"

   

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  З  А  П  О  В  Е  Д

  № з-150/07.10.2015 г.

  На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5, чл. 41, ал. 7, чл. 43, чл. 51, ал. 1, изр. първо от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с неподадени заявления за участие в първи и втори търг, с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС) и протокол от 05.10.2015 г. на комисия, назначена със заповед № з -136/10.09.2015 г. на директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването

Новини

Провери преписка