Интервю с доц. Николай Манев, експерт към ВКП

Интервю пред агенция “Фокус” с доц. Николай Манев, експерт към ВКП

 

Предвиждаме пакет от законодателни мерки, които да помогнат за борба с организираната престъпност и тероризма, защото очевидно сега действащата наказателно-процесуална и наказателно-правна система не вършат добра работа, в смисъл, не са достатъчно ефективни, заяви за Агенция "Фокус" доц. Николай Манев, експерт към ВКП. Той уточни, че в момента предложения, обмисляме дали да бъде отделен закон или да бъде пакет от закони, които да изменят НК, НПК, ЗСВ и още няколко други закона. В този смисъл коментираме, че може да бъде отделен закон, както е било в Германия преди около 15 години, а може да бъде пакет от закони. Този въпрос е концептуален за юристите, защото нашето наказателно законодателство е кодифицирано. За нас ще бъде малко неприемливо да тръгнем по път на декодефикация. Кодефикацията на наказателното ни законодателство е едно от достойнствата на обективното право у нас. Много труд е хвърлен преди години от проф. Ненов, акад. Павлов, проф. Лютов, НК е работен като проект 5 години, НПК - 8 години и сега така с лека ръка да направим една такава промяна ще бъде малко трудно, затова обмисляме дали да бъде отделен закон или да бъде пакет закони. Що се касае до мерките, които се налагат - първо ние нямаме достатъчната специализация на съдилища, прокуратури и следствие. Не може организирана престъпност да се разследва по същия начин както кражби и грабежи, или както неплащане на издръжка. Очевидно е, че се налага специализация, затова говорим за специализирани съдилища, или поне отделения, или поне състави в основните съдилища. Очевидно това са окръжните и апелативните, същото е за прокуратурите, същото е за следствието. Налага се и екипност, екипи прокурори, следователи, дознатели. Тази практика с прехвърляне на делата от прокуратура в следствие, от следствие в дознание, от дознание в прокуратура, очевидно няма да свърши никаква работа оттук нататък за борба с организирана престъпност. Трябва да се работи в екип. В екипа прокурорът участва, дава на място устно разпореждания - какво да се прави, а не да препраща преписки. Това е второто и трето - квалификацията. Много важна е квалификацията на тези, които ще се занимават с организирана престъпност - съдии, прокурори, следователи, дознатели. Ето защо ВСС трябва да си има отделна програма за квалификация на такива магистрати.

Докладът на мисията на ЕС у нас за тази година сочи военната магистратура като тази, като работи най-добре,това изрично се посочва от експертите на мисията. Това е така, защото там работят висококвалифицирани юристи, доста години специализирани в разследването на тежка престъпност. Сега ще бъде удачно освен разследването на престъпления, извършени от силови ведомства, каквито са отбраната, МВР, да им се даде да разследват и да разглеждат и делата и за организирана престъпност, защото тези специалисти имат готовност за това, включително и военната полиция като форма на предварителна проверка. Пакетът от мерки ще бъде изготвен до края на септември, след което ще бъде предложен на законодателя.

Има нов законопроект за Закон за специалните разузнавателни средства, който визира и боравенето с операции под прикритие, т.нар. Агенции под прикритие. В един закон ще се решат всички тези въпроси за едни особени средства, които, до известна степен, засягат по-сериозно права и свободи на личността, на гражданите. Там се предлага една възможност на министъра на вътрешните работи, не както е сега до 24 часа в неотложни случаи, а до 72 часа да разрешава използване на СРС, след което незабавно се представят документите в съда за разрешение.

Аз лично не смятам, че до 2-3 години ще бъде реално възможно да се съставят проекти за изцяло ново НК и НПК.

Още от Актуално


 • Главният прокурор внася искане за снемане на имунитет на кандидат за общински съветник в Самоков

  Във връзка с инцидента с екип на Нова телевизия в ромската махала на град Самоков Прокуратура на Република България съобщава:

 • По искане на Районна прокуратура-Пловдив съдът взе мярка „задържане под стража“ на Десислав Велков

  По искане на Районна прокуратура-Пловдив съдът взе постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Десислав Велков, на 41 г. Срещу него са повдигнати три обвинения - за блудствени действия и причинени леки телесни повреди по хулигански подбуди – престъпление по чл. 150 ал. 1 и чл. 131 ал. 1 т. 12 във връзка с чл. 130 ал. 2 от Наказателния кодекс.

 • СГП предаде на съд пътен полицай по обвинения за подкуп и за документно престъпление

  Днес, 06.10.2015 г., Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт  в СГС срещу Сашо Тръпков - полицейски орган - държавен служител в МВР - младши автоконтрольор към отдел „Пътна полиция” при СДВР. Тръпков е обвинен за това, че при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган е искал и получавал дарове, които не му се следват (подкуп - престъпление по чл. 302, т.1, предлож. 6 във вр. С чл. 301, ал.1, предлож. 1 и предлож. 2 във вр. с чл. 26 от НК ) и за това, че в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган в кръга на службата си е извършил лъжливо документиране в официален документ (престъпление по чл. 311, ал. 1, предлож. 1 от НК).

Още от Прессъобщения


Още от Публикации и интервюта


Още от Галерия


 • Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с китайския си колега

  За укрепване на противодействието на корупционни и икономически престъпления, както и такива, свързани с трансграничната престъпност, се обявиха главният прокурор на Р България Сотир Цацаров и главният прокурор на Китайската Народна Република Цао Дзенмин на среща в Съдебната палата на 21 август 2015 г. Това са конкретни сфери за провеждане на дискусии, тренинги и конференции с прокурори от двете държави, заявиха г-н Цацаров и г-н Дзенмин.

Още от Обяви


 • Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване - 2 бр. вендинг машини

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  ЗАПОВЕД

  № з-117/20.07.2015 г.

  На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на министъра на правосъдието, с която се упълномощават административните ръководители на органите на съдебната власт да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост, изменена със Заповед №ЛС-04-1898/03.12.2014 г. на министъра на правосъдието, и заповед № ЛС-04-1646/18.10.2013 г. на министъра на правосъдието за възлагане стопанисването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42 на директора на Национална следствена служба, с цел подобряване условията за работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба

 • Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване - „Столови комплекс с площ от общо 570,87 кв.м

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  ЗАПОВЕД

  № з-116/20.07.2015 г.

  На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013 г. на министъра на правосъдието, с която се упълномощават административните ръководители на органите на съдебната власт да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост, изменена със Заповед №ЛС-04-1898/03.12.2014 г. на министъра на правосъдието, и заповед № ЛС-04-1646/18.10.2013 г. на министъра на правосъдието за възлагане стопанисването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42 на директора на Национална следствена служба, с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС)

Новини

Провери преписка