Интервю с доц. Николай Манев, експерт към ВКП

Интервю пред агенция “Фокус” с доц. Николай Манев, експерт към ВКП

 

Предвиждаме пакет от законодателни мерки, които да помогнат за борба с организираната престъпност и тероризма, защото очевидно сега действащата наказателно-процесуална и наказателно-правна система не вършат добра работа, в смисъл, не са достатъчно ефективни, заяви за Агенция "Фокус" доц. Николай Манев, експерт към ВКП. Той уточни, че в момента предложения, обмисляме дали да бъде отделен закон или да бъде пакет от закони, които да изменят НК, НПК, ЗСВ и още няколко други закона. В този смисъл коментираме, че може да бъде отделен закон, както е било в Германия преди около 15 години, а може да бъде пакет от закони. Този въпрос е концептуален за юристите, защото нашето наказателно законодателство е кодифицирано. За нас ще бъде малко неприемливо да тръгнем по път на декодефикация. Кодефикацията на наказателното ни законодателство е едно от достойнствата на обективното право у нас. Много труд е хвърлен преди години от проф. Ненов, акад. Павлов, проф. Лютов, НК е работен като проект 5 години, НПК - 8 години и сега така с лека ръка да направим една такава промяна ще бъде малко трудно, затова обмисляме дали да бъде отделен закон или да бъде пакет закони. Що се касае до мерките, които се налагат - първо ние нямаме достатъчната специализация на съдилища, прокуратури и следствие. Не може организирана престъпност да се разследва по същия начин както кражби и грабежи, или както неплащане на издръжка. Очевидно е, че се налага специализация, затова говорим за специализирани съдилища, или поне отделения, или поне състави в основните съдилища. Очевидно това са окръжните и апелативните, същото е за прокуратурите, същото е за следствието. Налага се и екипност, екипи прокурори, следователи, дознатели. Тази практика с прехвърляне на делата от прокуратура в следствие, от следствие в дознание, от дознание в прокуратура, очевидно няма да свърши никаква работа оттук нататък за борба с организирана престъпност. Трябва да се работи в екип. В екипа прокурорът участва, дава на място устно разпореждания - какво да се прави, а не да препраща преписки. Това е второто и трето - квалификацията. Много важна е квалификацията на тези, които ще се занимават с организирана престъпност - съдии, прокурори, следователи, дознатели. Ето защо ВСС трябва да си има отделна програма за квалификация на такива магистрати.

Докладът на мисията на ЕС у нас за тази година сочи военната магистратура като тази, като работи най-добре,това изрично се посочва от експертите на мисията. Това е така, защото там работят висококвалифицирани юристи, доста години специализирани в разследването на тежка престъпност. Сега ще бъде удачно освен разследването на престъпления, извършени от силови ведомства, каквито са отбраната, МВР, да им се даде да разследват и да разглеждат и делата и за организирана престъпност, защото тези специалисти имат готовност за това, включително и военната полиция като форма на предварителна проверка. Пакетът от мерки ще бъде изготвен до края на септември, след което ще бъде предложен на законодателя.

Има нов законопроект за Закон за специалните разузнавателни средства, който визира и боравенето с операции под прикритие, т.нар. Агенции под прикритие. В един закон ще се решат всички тези въпроси за едни особени средства, които, до известна степен, засягат по-сериозно права и свободи на личността, на гражданите. Там се предлага една възможност на министъра на вътрешните работи, не както е сега до 24 часа в неотложни случаи, а до 72 часа да разрешава използване на СРС, след което незабавно се представят документите в съда за разрешение.

Аз лично не смятам, че до 2-3 години ще бъде реално възможно да се съставят проекти за изцяло ново НК и НПК.

Още от Актуално


 • Окръжна прокуратура - Бургас спря изпълнението на разрешения за строеж в къмпинг „Юг“ - община Царево

  След извършване на проверка по реда на надзора за законност относно застрояването на къмпинг „Юг“ - Община Царево, Окръжна прокуратура – Бургас  протестира пред Началника на РДНСК - Югоизточен район - гр.Бургас и спря изпълнението на инвестиционни проекти и издадените от главния архитект на Община Царево  4/четири/  разрешения за строеж.

  Главният архитект на Община Царево е издал разрешение за строеж  на „Вилно селище“, по което е предвидено изграждането на 16 бр. вилни сгради. На място е установено започнато строителство, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите.

 • Районната прокуратура гр. Гоце Делчев образува две досъдебни производство по повод противообществени прояви в с.Гърмен

  Районната прокуратура гр. Гоце Делчев е образувала две досъдебни производство по повод регистрирани противообществени прояви при протеста в с.Гърмен на 02.06.2015 г.

  По време на протеста са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като извършителите обиждали служители на ОД на МВР гр.Благоевград и Жандармерията и хвърляли камъни и бутилки по тях. Деянието им се отличава с изключителна дързост, поради което е започнато производство по чл.325 ал.2 НК (хулиганство).

 • Окръжна прокуратура Габрово разследва убийството на 4 – годишната Ани в Гърция

   

  На 15 май 2015г. Окръжна прокуратура - Габрово образува наказателно производство срещу Станислав Бакърджиев от  гр. Дряново за убийството на малолетната си рождена дъщеря – Ани Борисова - на 4 години – престъпление по чл. 116, ал.1, т.3, пр.4 и т.4, пр.2 от НК. Престъплението е извършено в гр. Атина, Рeпублика Гърция в периода 08 – 10 април 2015г.

Още от Публикации и интервюта


Новини

Провери преписка