Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, във вр. с чл. 2, т. 2, и чл. 25 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед РД-04-138/12.05.2017 г., Прокуратурата на Република България организира и провежда

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

На 23.05.2017 г. от 10.30 ч. ще се проведе повторно търг с явно наддаване в сградата на Прокуратурата на РБ, находяща се в гр. София, пл. „Св. Неделя” № 1, ет. 5, за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 14 броя употребявани автомобила, стопанисвани от прокуратурите в страната.

Документацията за участие в процедурата, списък и снимки (достъпни само на страницата на ПРБ) на автомобилите се предоставя безплатно. Същите са достъпни на интернет-страницата на ПРБ http://www.prb.bg, след регистрация на e-mail: [email protected]

Обявената начална тръжна цена е с ДДС.

Депозитът за участие в търга е 10% от стойността на съответния автомобил и се внася в касата на ПРБ или по банкова сметка в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.

Кандидатите следва да представят пред комисията:

- Заявление за участие по образец;

- Документ за платен депозит за участие;

- Други документи съгласно документацията.

Оглед на вещите и внасяне на депозит може да се извършва всеки работен ден до 19.05.2017 г. Огледите се извършва по местонахождението на вещите.

За повече информация – г-н Пламен Петров, тел.: 02/ 986-48-57, e-mail: [email protected]

Още от Актуално


Още от Публикации и интервюта


 • Сотир Цацаров–главен прокурор на Р. България пред НТВ:„Прокуратурата сега е обвинявана, че е четвъртата власт. Представете си какво ще се случи, ако прокуратурата бъде изведена от съдебната власт, ще липсва контролът на Висшия съдебен съвет”

  Нова телевизия

   „Събуди се“

  Дата : събота, 10 юни 2017 г.

   

  Водещ: Г-н Цацаров, опасност за живота ли е човек да иска съдебна реформа в България?

  Сотир Цацаров: Мисля, че да искаш съдебна реформа в България може да се разглежда по два начина. От една страна, това може да е професия, може да е средство за препитание, може да е политически лозунг, може да е дори средство за политическа прехрана. А от друга страна, вече, ако го погледнем от стриктно професионалния план. Мисля, че е нещо съвсем полезно.

  Водещ: Вижте обаче какво се случва с шефа на Върховния касационен съд. Някой се опитва да повреди автомобила му. Преди това той самият каза, че се чувства притеснен за живота си след една акция на маскирани хора, които оставиха агнешки главички пред Висшия съдебен съвет.

  Сотир Цацаров: Не, не мисля, че има опасност за здравето ми. Но, ако ми позволите, не защото ще избягам от въпроса ви, а да останат на страна личностните коментари по отношение на колегата.

  Водещ: Само една скоба. Има ли личен конфликт някакъв между вас двамата?

  Сотир Цацаров: Аз личен конфликт не мога да имам с човек, с когото нямам никакви близки допирателни точки в личен план. Той каза нещо, което мисля, че е съвсем вярно. Ние имаме различни ценностни системи. Така е, ние имаме различни ценностни системи, аз го потвърждавам. И в това той е абсолютно прав.

 • Ася Петрова, зам. главен прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура: Общини вдигат незаконно автомобили с паяци

  в. 24 Часа - стр. 15 

 • Евгени Диков: Стари закони не ловят новите престъпления

  в. Стандарт 

  Директорът на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор Евгени Диков стана първият избран член на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той влиза в "правителството на Темида" от квотата на следователите в прокурорската колегия. Каква промяна ще внесе Диков в работата на новия ВСС? Какво мисли за съдебната реформа? "Стандарт" потърси за отговор на тези и други въпроси новоизбрания член на ВСС Евгени Диков.

   

Още от Галерия


Новини

Провери преписка