ВАП сигнализира Комисията за защита от дискриминация за дискриминационни практики при прием на ученици в столицата

След самосезиране Върховната административна прокуратура (ВАП) извърши проверка по реда на надзора за законност, по повод системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

При проверката на ВАП е установено, че с решение на Столичния общински съвет е предоставена възможност на училищата, при голям брой кандидати за прием в първи клас, Педагогическият съвет от съответното училище да приеме до три различни допълнителни критерии.

След преглед на правилата за прием в някои училища са установени следните привилегии за прием на първокласници:

1. Дете, на което един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация /2 СУ „Акад. Емилиян Станев“/;

2. Деца, чиито родители към датата на подаване на заявлението са на постоянен трудов договор в МОН, СО или държавната администрация /119 СОУ/;

3. Дете на работещи в сферата на образованието /41 СОУ „Св. Патриарх Евтимий“/; дете или внук на учител или служител и дете на бивши ученици, завършили средното си образование в училището /125 СОУ „Боян Пенев“/, деца на бивши ученици /131 СОУ/; деца на служители в сферата на образованието /101 СУ „Бачо Киро“/ и др.

Видно е от смисъла на гореизложените критерии, че произходът на другите деца, чиито родители не притежават описаните качества отрича правото им да участват в класирането за прием в първи клас наравно с деца с такива родители.

Естеството на конкретните допълнителни критерии, сочи на дискриминационни практики.

Съобразно чл.14 ЕКЗПЧОС упражняването на правата и свободите, предвидени в тази конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак, като съгласно чл.2 Протокол № 1 към ЕКПЧ никой не може да бъде лишен от правото на образование.никой не може да бъде лишен от правото на образованиенико

Според чл.6, ал.2, пр.2 Конституцията на Република България, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

В точка 3 от решение на КС на РБ № 14/10.09.1992 г. по конст. дело № 14/1992 г., е посочено, че привилегии, основани на посочените в чл.6, ал.2 от Конституцията социални признаци, са нарушения на принципа за равенство на всички граждани пред на всички граждани пред закона.

ВАП е изпратила резултатите от проверката  на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), с предложение за образуване на производства за проверка за спазване на обсъжданите законови изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас в столицата и страната.

Още от Актуално


 • Ефективни наказания за извършителите на кражба в с. Липен

  Съдът е одобрил споразумение, постигнато между Районна прокуратура - Монтана и подсъдимите – Сашо К., Цветан И. и Бисер А., извършили кражба в условията на опасен рецидив.

 • По обвинителен акт на Районна прокуратура - Пловдив са осъдени четирима мъже за телефонна измама

  По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив са осъдени Александър И., на 23 г., Митко Б., 29 г., Кирил А., на 26 г., и Господин П., на 28 г., за това, че след предварително сговаряне, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали заблуждение у другиго, с което му причинили имотна вреда, като измамата е извършена от повече от две лица – престъпление по чл. 210 ал.1 т.2 във връзка с чл.209 ал. 1 от Наказателния кодекс. По одобрено споразумение, Районен съд-Пловдив е наложил наказание на Александър И. и Митко Б. от по една година и два месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, за всеки един от тях, на Кирил А. – една година и пет месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, и на Господин П. – една година „лишаване от свобода“ условно с изпитателен срок от четири години.

 • По бързо производство Районна прокуратура – Плевен предаде на съда мъж неправомерно държал огнестрелно оръжие

  По бързо производство на Районна прокуратура – Плевен 34-годишен мъж е предаден на съд за държане на огнестрелно оръжие.

Още от Публикации и интервюта


 • Сотир Цацаров–главен прокурор на Р. България пред НТВ:„Прокуратурата сега е обвинявана, че е четвъртата власт. Представете си какво ще се случи, ако прокуратурата бъде изведена от съдебната власт, ще липсва контролът на Висшия съдебен съвет”

  Нова телевизия

   „Събуди се“

  Дата : събота, 10 юни 2017 г.

   

  Водещ: Г-н Цацаров, опасност за живота ли е човек да иска съдебна реформа в България?

  Сотир Цацаров: Мисля, че да искаш съдебна реформа в България може да се разглежда по два начина. От една страна, това може да е професия, може да е средство за препитание, може да е политически лозунг, може да е дори средство за политическа прехрана. А от друга страна, вече, ако го погледнем от стриктно професионалния план. Мисля, че е нещо съвсем полезно.

  Водещ: Вижте обаче какво се случва с шефа на Върховния касационен съд. Някой се опитва да повреди автомобила му. Преди това той самият каза, че се чувства притеснен за живота си след една акция на маскирани хора, които оставиха агнешки главички пред Висшия съдебен съвет.

  Сотир Цацаров: Не, не мисля, че има опасност за здравето ми. Но, ако ми позволите, не защото ще избягам от въпроса ви, а да останат на страна личностните коментари по отношение на колегата.

  Водещ: Само една скоба. Има ли личен конфликт някакъв между вас двамата?

  Сотир Цацаров: Аз личен конфликт не мога да имам с човек, с когото нямам никакви близки допирателни точки в личен план. Той каза нещо, което мисля, че е съвсем вярно. Ние имаме различни ценностни системи. Така е, ние имаме различни ценностни системи, аз го потвърждавам. И в това той е абсолютно прав.

 • Ася Петрова, зам. главен прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура: Общини вдигат незаконно автомобили с паяци

  в. 24 Часа - стр. 15 

 • Евгени Диков: Стари закони не ловят новите престъпления

  в. Стандарт 

  Директорът на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор Евгени Диков стана първият избран член на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той влиза в "правителството на Темида" от квотата на следователите в прокурорската колегия. Каква промяна ще внесе Диков в работата на новия ВСС? Какво мисли за съдебната реформа? "Стандарт" потърси за отговор на тези и други въпроси новоизбрания член на ВСС Евгени Диков.

   

Още от Галерия


Новини

Провери преписка