Резултати от проверката в енергетиката

Днес, 3 април 2013 г., ръководството на прокуратурата представи резултатите от проверката в енергетиката  („Национална електрическа компания“ – ЕАД  (НЕК-ЕАД) гр. София,  Електро разпределителните дружества, ДКЕВР).

В хода на проверката са събрани достатъчно данни за извършени престъпления и Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала 5 (пет) досъдебни производства, както следва :

 1. Срещу Михаил Янчев Андонов, за извършени две престъпления:
  • За това, че в периода 18.04.2011 г. - 05.10.2012 г., в гр. София, като длъжностно лице - изпълнителен директор на НЕК-ЕАД, не е положил достатъчно грижи за ръководеното, управлението и стопанисването или запазването на повереното му имущество или на възложената му работа и от това е последвала значителна щета за предприятието, в размер на 189 496.85 лв.  - престъпление по чл.219, ал.1 НК
  • За това, че в периода 15.09.2011 г. - 05.06.2012 г., в гр. София, като длъжностно лице – изпълнителен директор на НЕК-ЕАД,  гр. София и на „Български енергиен холдинг“-ЕАД, гр. София в условията на продължавано престъпление, съзнателно сключил неизгодни сделки – договори за процесуално представителство и договори за правни услуги, и от това е произлязла значителна вреда за представляваните от него предприятия - престъпление по чл.220, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК.

2. Срещу неизвестни извършители – виновни длъжностни лица от НЕК- ЕАД, за това че за периода от 2001 г. до 2012 г., в гр.София, умишлено не са положили достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество във връзка със сключени споразумения през този период поотделно с „АЕС -ЗС Марица изток 1" ЕООД   и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД, като от това са последвали значителни щети в особено големи за НЕК – ЕАД и случаят е особено тежък - престъпление по чл.219 ал.4 вр. ал.З вр. ал.1 НК.

3.  Срещу неизвестен извършител- виновни длъжностни лица  от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за това, че в периода 2011 г. - 2012 г.,  не са положили достатъчно грижи за възложената им работа (да представляват РБългария и да упражняват правата й като акционер в „ЧЕЗ Разпределение България" АД и „ЧЕЗ Електро България" АД, вменени им с Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Договори между акционерите от 19.11.2004 г.) и от това са последвали значителни щети на стопанството (на държавния бюджет) - престъпление по чл. 219, ал. 1 НК.

4. Срещу неизвестен извършител - виновни длъжностни лица от ДКЕВР, за това, че в периода от 13.09.2012 г. до 14.09.2012 г. са нарушили и/или не са изпълнили служебните си задължения съгласно Закона за енергетика, Устройствения правилник на ДКЕВР и подзаконови нормативни актове във връзка с образуването и разглеждането на административната преписка, образувана по заявленията на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение" АД и „Енерго-Про Мрежи" АД и издаването на решение  №Ц-3З от 14.09.2012 г. на ДКЕВР, с цел да набави за себе си и/или за другиго имотна облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици- престъпление но чл. 282. ал. 1 НК.

5.  Срещу неизвестен извършител - длъжностно лице от “ЧЕЗ Разпределение България” АД  за това, че през 2011 г., в гр.София, не е положило достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това е последвало разпиляване на имуществото или други значителни щети за “ЧЕЗ Разпределение България” АД - престъпление по чл. 219 ал.1 НК.

Разследването по образуваните досъдебни производства е възложено на следователи от Следствения отдел при СГП.

Още от Актуално


 • Ефективни наказания за извършителите на кражба в с. Липен

  Съдът е одобрил споразумение, постигнато между Районна прокуратура - Монтана и подсъдимите – Сашо К., Цветан И. и Бисер А., извършили кражба в условията на опасен рецидив.

 • По обвинителен акт на Районна прокуратура - Пловдив са осъдени четирима мъже за телефонна измама

  По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив са осъдени Александър И., на 23 г., Митко Б., 29 г., Кирил А., на 26 г., и Господин П., на 28 г., за това, че след предварително сговаряне, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали заблуждение у другиго, с което му причинили имотна вреда, като измамата е извършена от повече от две лица – престъпление по чл. 210 ал.1 т.2 във връзка с чл.209 ал. 1 от Наказателния кодекс. По одобрено споразумение, Районен съд-Пловдив е наложил наказание на Александър И. и Митко Б. от по една година и два месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, за всеки един от тях, на Кирил А. – една година и пет месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, и на Господин П. – една година „лишаване от свобода“ условно с изпитателен срок от четири години.

 • По бързо производство Районна прокуратура – Плевен предаде на съда мъж неправомерно държал огнестрелно оръжие

  По бързо производство на Районна прокуратура – Плевен 34-годишен мъж е предаден на съд за държане на огнестрелно оръжие.

Още от Публикации и интервюта


 • Сотир Цацаров–главен прокурор на Р. България пред НТВ:„Прокуратурата сега е обвинявана, че е четвъртата власт. Представете си какво ще се случи, ако прокуратурата бъде изведена от съдебната власт, ще липсва контролът на Висшия съдебен съвет”

  Нова телевизия

   „Събуди се“

  Дата : събота, 10 юни 2017 г.

   

  Водещ: Г-н Цацаров, опасност за живота ли е човек да иска съдебна реформа в България?

  Сотир Цацаров: Мисля, че да искаш съдебна реформа в България може да се разглежда по два начина. От една страна, това може да е професия, може да е средство за препитание, може да е политически лозунг, може да е дори средство за политическа прехрана. А от друга страна, вече, ако го погледнем от стриктно професионалния план. Мисля, че е нещо съвсем полезно.

  Водещ: Вижте обаче какво се случва с шефа на Върховния касационен съд. Някой се опитва да повреди автомобила му. Преди това той самият каза, че се чувства притеснен за живота си след една акция на маскирани хора, които оставиха агнешки главички пред Висшия съдебен съвет.

  Сотир Цацаров: Не, не мисля, че има опасност за здравето ми. Но, ако ми позволите, не защото ще избягам от въпроса ви, а да останат на страна личностните коментари по отношение на колегата.

  Водещ: Само една скоба. Има ли личен конфликт някакъв между вас двамата?

  Сотир Цацаров: Аз личен конфликт не мога да имам с човек, с когото нямам никакви близки допирателни точки в личен план. Той каза нещо, което мисля, че е съвсем вярно. Ние имаме различни ценностни системи. Така е, ние имаме различни ценностни системи, аз го потвърждавам. И в това той е абсолютно прав.

 • Ася Петрова, зам. главен прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура: Общини вдигат незаконно автомобили с паяци

  в. 24 Часа - стр. 15 

 • Евгени Диков: Стари закони не ловят новите престъпления

  в. Стандарт 

  Директорът на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор Евгени Диков стана първият избран член на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той влиза в "правителството на Темида" от квотата на следователите в прокурорската колегия. Каква промяна ще внесе Диков в работата на новия ВСС? Какво мисли за съдебната реформа? "Стандарт" потърси за отговор на тези и други въпроси новоизбрания член на ВСС Евгени Диков.

   

Още от Галерия


Новини

Провери преписка