Предприетите действия от страна на прокуратурата в областта на енергетиката

Днес, 27.02.2013 г., в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе пресконференция  на Главния прокурор - г-н С. Цацаров на тема: предприетите действия от страна на прокуратурата в областта на енергетиката.

В експозето си Главният прокурор обърна внимание на факта, че прокуратурата трябва отново да заеме мястото, което Конституцията й е определила – да бъде гарант за законността и да защитава обществения интерес. Г-н С. Цацаров представи информация за  предприетите действия от страна на прокуратурата в областта на енергетиката, които условно  обобщи в три основни насоки.

На първо място — предприетите мерки по отношение на водените досъдебни производства за извършени престъпления в българската енергетика като присвоявания, безстопанственост, сключване на неизгодни сделки, длъжностни престъпления и др.

На 21.02.2013 г. са отменени постановленията за прекратяване на воденото от СГП д. п. за нереализирани приходи за НЕК от продажба на ел. енергия чрез посредник, в общ размер на 46 649 303 евро, за периода 2004 г. - 2007 г.

На 25.02.2013 г. е отменена заповед № 1460/04.05.2010 г. на зам. гл. прокурор Галина Тонева, с която наблюдението на преписки и досъдебни производства е било възложено на прокурор от ВКП, без да е спазен принципът на случайния подбор. Те касаят ТЕЦ „Марица изток 2", мини „Марица изток", НЕК ЕАД, АЕЦ „Белене", ТЕЦ „Варна", „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, Български енергиен холдинг ЕАД и т. н. Гл. прокурор е разпоредил всички преписки и дела по тази заповед да се разпределят при стриктно спазване на принципа на случайния подбор между прокурорите в отдел „Противодействие на корупцията и престъпленията, извършени от длъжностни лица". По линия на служебния контрол се проверят тези, по които наказателното производство е било прекратено или е налице отказ за образуване.

На второ място - по отношение на проверката, предприета от Върховната административна прокуратура в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Основните насоки са: спазват ли ДКЕВР и ЕРД-та действащото законодателство по приемането и контрола на инвестиционните разходи на ЕРД-та като елемент от крайната цена; има ли пропуски при разглеждане на жалби на граждани от комисията; има ли пропуски в контрола по качеството на доставяната ел. енергия и качеството на обслужването. Специално внимание е обърнато на това, дали разпределителните дружества спазват задължението си за ежемесечно отчитане на изразходваната от крайния потребител енергия, а не за по-дълги периоди, което води и до необосновано големи сметки. Извършеното до момента е, както следва:

На 14.02.2013 в ДКЕВР е внесено предложение от прокуратурата да се образуват административнонаказателни производства за всеки констатиран, конкретен случай, при който трите ЕРД-та са провеждали отчитане на крайните потребители за период, по-голям от 30 дни. Предвидената имуществена санкция за всеки отделен случай е в размер от 20 000 лв. до 1 000 000 лв. /чл. 206 ал. 1 ЗЕ/.

На 18.02.2013 г. в ДКЕВР е внесено предложение от прокуратурата да бъдат отнети лицензите на „ЧЕЗ Електро България" АД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД като оператор на електроразпределителни мрежи, като и на двете дружества се назначат особени управители.

На 26.02.2013 г. прокуратурата внесе предложение до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за реализиране на правомощията му произтичащи от чл. 70 от Закона за енергетиката, според който министърът има право да налага на енергийните предприятия „допълнителни задължения за обслужване на обществото". В предложението се посочват установените нарушения от електроразпределителните предприятия. На министъра се предлага, след консултации с ДКВЕР, да наложи допълнителни задължения на всички енергийни предприятия, чиито цени подлежат на регулиране, и тази временна мярка да трае до приемането на нова ценова политика в областта на енергетиката.

На трето място - на 26.02.2013 г., в изпълнение на правомощията му главният прокурор е издал разпореждане за извършване на пълна проверка на електроразпределителните дружества , както за нарушения, така и за престъпления, извършени от техни ръководители или служители. Създадени са и специални съвместни екипи от прокурори и служители на НАП, които да проверят всеки оператор на електроразпределителни мрежи, както следва:

Първи екип: проверява търговските дружества от групата на „ЧЕЗ България" ЕАД. Екипът се състои от 5 прокурори от СГП и 5 данъчни служители, с ръководител зам. градският прокурор г-н Роман Василев.

Втори екип: проверява търговските дружества от групата на „EVN България" ЕАД. Екипът се състои от 5 прокурори от ОП и РП Пловдив и 5 данъчни служители. Ръководител на екипа - окръжният прокурор на Пловдив г-н Румен Попов.

Трети екип проверява търговските дружества от групата на „Енерго про" ЕАД. Екипът се състои от 5 прокурори от ОП и РП Варна и 5 данъчни служители. Ръководител на екипа - окръжният прокурор на Варна г-н Владимир Чавдаров.

Данъчните служители в екипите са от състава на софийските поделения на НАП. Главният прокурор подчерта, че е налице пълно взаимодействие с тази агенция и с ръководителя й г-н Красимир Стефанов.

Оперативното ръководство на екипите е възложено на заместник на главния прокурорпри ВКП - г-н Борислав Сарафов и заместник на главния прокурор при ВАП - г-н Камен Михов. Работата на екипите ежедневно ще бъде координирана.

Проверяваниятпериод е 01.01.2010 г. - 31.12.2012 г. Първите резултати от проверката трябва да са готови до 22.03.2013 г. В срок от една седмица след това, екипите изготвят първите си доклади. Веднага след това те, както и предприетите мерки от НАП и прокуратурата, ще бъдат огласени пред обществеността.

Още от Актуално


 • Ефективни наказания за извършителите на кражба в с. Липен

  Съдът е одобрил споразумение, постигнато между Районна прокуратура - Монтана и подсъдимите – Сашо К., Цветан И. и Бисер А., извършили кражба в условията на опасен рецидив.

 • По обвинителен акт на Районна прокуратура - Пловдив са осъдени четирима мъже за телефонна измама

  По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив са осъдени Александър И., на 23 г., Митко Б., 29 г., Кирил А., на 26 г., и Господин П., на 28 г., за това, че след предварително сговаряне, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали заблуждение у другиго, с което му причинили имотна вреда, като измамата е извършена от повече от две лица – престъпление по чл. 210 ал.1 т.2 във връзка с чл.209 ал. 1 от Наказателния кодекс. По одобрено споразумение, Районен съд-Пловдив е наложил наказание на Александър И. и Митко Б. от по една година и два месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, за всеки един от тях, на Кирил А. – една година и пет месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, и на Господин П. – една година „лишаване от свобода“ условно с изпитателен срок от четири години.

 • По бързо производство Районна прокуратура – Плевен предаде на съда мъж неправомерно държал огнестрелно оръжие

  По бързо производство на Районна прокуратура – Плевен 34-годишен мъж е предаден на съд за държане на огнестрелно оръжие.

Още от Публикации и интервюта


 • Сотир Цацаров–главен прокурор на Р. България пред НТВ:„Прокуратурата сега е обвинявана, че е четвъртата власт. Представете си какво ще се случи, ако прокуратурата бъде изведена от съдебната власт, ще липсва контролът на Висшия съдебен съвет”

  Нова телевизия

   „Събуди се“

  Дата : събота, 10 юни 2017 г.

   

  Водещ: Г-н Цацаров, опасност за живота ли е човек да иска съдебна реформа в България?

  Сотир Цацаров: Мисля, че да искаш съдебна реформа в България може да се разглежда по два начина. От една страна, това може да е професия, може да е средство за препитание, може да е политически лозунг, може да е дори средство за политическа прехрана. А от друга страна, вече, ако го погледнем от стриктно професионалния план. Мисля, че е нещо съвсем полезно.

  Водещ: Вижте обаче какво се случва с шефа на Върховния касационен съд. Някой се опитва да повреди автомобила му. Преди това той самият каза, че се чувства притеснен за живота си след една акция на маскирани хора, които оставиха агнешки главички пред Висшия съдебен съвет.

  Сотир Цацаров: Не, не мисля, че има опасност за здравето ми. Но, ако ми позволите, не защото ще избягам от въпроса ви, а да останат на страна личностните коментари по отношение на колегата.

  Водещ: Само една скоба. Има ли личен конфликт някакъв между вас двамата?

  Сотир Цацаров: Аз личен конфликт не мога да имам с човек, с когото нямам никакви близки допирателни точки в личен план. Той каза нещо, което мисля, че е съвсем вярно. Ние имаме различни ценностни системи. Така е, ние имаме различни ценностни системи, аз го потвърждавам. И в това той е абсолютно прав.

 • Ася Петрова, зам. главен прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура: Общини вдигат незаконно автомобили с паяци

  в. 24 Часа - стр. 15 

 • Евгени Диков: Стари закони не ловят новите престъпления

  в. Стандарт 

  Директорът на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор Евгени Диков стана първият избран член на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той влиза в "правителството на Темида" от квотата на следователите в прокурорската колегия. Каква промяна ще внесе Диков в работата на новия ВСС? Какво мисли за съдебната реформа? "Стандарт" потърси за отговор на тези и други въпроси новоизбрания член на ВСС Евгени Диков.

   

Още от Галерия


Новини

Провери преписка