Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Камен К., подбудил и помогнал на Явор Н. без надлежно разрешително да пренесе през границата на страната ни 15 795 гр. хероин на стойност 1 407 399лв.

Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Камен К. (на 57 г. от гр. Кюстендил). Той е обвинен за това, че като подбудител и помагач в съучастие с извършителя Явор Н. от гр. София /на 45г./ умишлено склонил последния и го улеснил, на 10.11.2015 год., около 03,45 ч. през ГКПП-Лесово, обл. Ямбол с автомобил марка и модел „Опел Зафира“, без надлежно разрешително, да пренесе през границата на страната (от Р.Турция в Р.България) 15 794,95 гр. (15,79495 кг.) високорисково наркотично вещество – хероин на стойност 1 389 717 лв. и 353,65 гр. (0,35365 кг.) с концентрация на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин - 24 % на стойност 17 682,50 лв., цялото на обща стойност 1 407 399,50 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.242, ал.4, вр.ал.2, вр.чл.20, ал.3 и ал.4 от НК.

За това тежко умишлено престъпление законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15г.-20г. и „глоба“ от 200 000лв. до 300 000лв., отнемане на предмета на контрабандата в полза на държавата, както и на превозното средство, послужило за пренасянето му.

Явор Н. от гр. София, в продължение на 25 години работел като сервитьор без постоянен трудов ангажимент. Същият често оставал без работа и достатъчно парични средства за препитание и издръжка. Междувременно наранил крака си, което допълнително му създало трудности в опитите му да намери за себе си постоянна работа.

В края на месец август 2015 год., в гр. София, обв. Камен К. се срещнал и запознал с Явор Н. В разговорите помежду им обв. Камен К. склонил Явор Н. да пренесе през границата на страната от Р. Турция в Р. България високорисково наркотично вещество хероин, под цялостно негово ръководство и улеснение за това кога, от къде и от кого следвало да вземе наркотичното вещество, как и по какъв начин същото следвало да бъде укрито от митническите власти при пренасянето му през границата, конкретния негов вид и количество и с какво по вид и специално оборудвано моторното превозно средство същото следвало да бъде пренесено. Предложил му парично заплащане и общо подобрение на неговото недобро като цяло финансово състояние. Мотивиран от последното, Явор Н. се съгласил и приел. В подкрепа на постигнатото между двамата доверие и взетото от тях решение да пренесат през границата на страната наркотичното вещество – хероин, през месец октомври 2015 год. обвиняемият на два пъти дал на Явор Н. суми в размер от по 200 лв. и му указал да си извади за нуждите на предстоящото му презгранично пътуване международен паспорт, което последният сторил.

 На 02.11.2015 год. по указания и под ръководството на обвиняемия, на името на Явор Н., с негово съгласие за това, била прехвърлена собствеността върху автомобил марка и модел „Опел Зафира“.

Така придобитият от Явор Н. автомобил, се ползвал от обвиняемия Камен К. 

Под автомобила, зад и пред задния му мост, между двете му задни гуми и под багажното му отделение, перпендикулярно на дължината на автомобила били монтирани четири на брой сиви бутилки от метал с вентили за затварянето им в единия им край и завити посредством резба, можещи да бъдат демонтирани метални дъна в другия. По външен вид, характеристики и местонахождение, четирите бутилки видимо съответствали на фабрично поставени от производителя на автомобила бутилки за метан, като част от фабрично поставената за горивозахранване на автомобила с метан уредба.

На 07.11.2015 г., събота, обвиняемият уведомил Явор Н., че на следващия ден, най-късно на по-следващия следвало да замине за Р. Турция, като указал, че следва да премине границата на страната с Р. Турция през ГКПП-Лесово, да отиде до гр. Истанбул, където след пристигането му щял да се свърже с него по предоставения му по-рано мобилен телефон за допълнителни указания, кога, къде и от кого да получи наркотичното вещество. След всичко това двамата обвиняеми се разделили.

Рано сутринта, на следващия ден – 08.11.2015 г., неделя, в 04,30 ч. Явор Н. потеглил от гр. София за Р. Турция с предадения му от обв. Камен К. автомобил, специално оборудван за целта на пътуването му с бутилки под задния му мост, предназначени за укриване на наркотичното вещество, посредством демонтаж на дъната им, което вещество  Явор Н. следвало да получи в Р. Турция и да пренесе през границата на страната в Р. България.

От непознатите мъже, в гр. Истанбул, Явор Н. получил, за да пренесе в Р. България, съгласно постигнатото с обв. Камен К. съгласие за това 15 794,95 гр. (15,79495 кг.) прахообразно жълто-кафяво (кафеникаво) на цвят вещество, съставляващо високорисковото наркотично вещество хероин, от което 15 441,30 гр. (15,4413 кг.) с концентрация на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин - 58 % и 353,65 гр. (0,35365 кг.) с концентрация на активния наркотично действащ компонент диацетилморфин - 24 %. Общото количество наркотично вещество било разпределено в 32 броя пакети с форма на паралелепипед, обвити с индиго и облепени с жълто прозрачно тиксо.

След като поставили наркотичното вещество в бутилките, Явор Н., св.К. и непознатите затворили (завили обратно) дъната им, след което ги монтирали обратно под автомобила до останалите две несвалени от тях бутилки, които останали празни. Монтирали обратно и прикриващия използваните две бутилки капак, свален преди това по необходимост. Свалили автомобила на земята с подемника, след което се отправили с него към българската граница - от гр. Истанбул, Р. Турция към ГКПП-Лесово, Р. България.

На 10.11.2015 год., около 03,45 ч. Явор Н. преминал с управлявания от него автомобил границата на Р.Турция с Р. България през ГКПП-Лесово, обл. Ямбол.

На митническия пункт на Явор Найденов и на управляваното от него МПС била извършена щателна митническа проверка от митнически служители при Митница Бургас, МП-Лесово, които в този момент били на смяна на ГКПП-Лесово. След извършен обстоен преглед на мпс, митническите служители свалили капаците, покривали четирите метанови бутилки и при оглед на последните установили, че същите не са надлежно свързани към останалата част на фабрично изградената за автомобила метанова уредба. Част от свързващите ги елементи били изключени, а други недобре стегнати и можели да бъдат развити на ръка. Направило им впечатление и необичайния за вида на бутилките разрез в областта на дъната им. Двамата стигнали до извод, че бутилките не съдържат метан според предназначението си. След отваряне на двете бутилки, чрез отделяне на дъната им, митническите служители открили поставените в тях в пакети и пренесено през границата на страната с управлявания от Явор Н. автомобил наркотично вещество. За установеното от тях митническите служители уведомили органите на досъдебното производство. При извършен на място полеви наркотест за вида на прахообразното вещество, съдържало се в поставените в бутилките пакети, същият реагирал, респ. посочил, че изследваното вещество по вид е наркотик-хероин. На същото вещество реагирали и изследваните впоследствие и на място натривки от вътрешността на другите две, останали и намерени празни бутилки за метан.

След откриване на пренесеното от него през границата на страната наркотично вещество, Явор Н. бил незабавно задържан от органите на реда.

Стойността на престъпно пренесеното през границата на страната високорисково наркотично вещество, определена съобразно Приложение № 1 към Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството е на обща стойност 1 407 399,50 лв.).

В този смисъл е и заключението по назначената по делото съдебна физикохимична-оценъчна експертиза. Видно от последното е още, че хероинът е наркотично вещество, производно на морфина по химичен строеж, което се получава синтетично, но с многократно по-силен наркогенен ефект. Злоупотребата с хероин води до развитието на тежка зависимост, при която е налице пълната класическа "триада" на въздействие върху организма, а именно - психическа зависимост, физическа зависимост и толеранс, т.е. висок праг на поносимост към наркотичното вещество.

Особеното при употребата на хероин е бързото развитие на зависимостта и то при стартиране с малки дози. В повечето от случаите това става след  12 до 15 инжекции, но са констатирани случаи, при които зависимостта се развива след 2-3 инжекции. Психическата зависимост се изразява в силното желание или един вид принуда да се приеме веществото. Развитието на телесната, т.е. физическата зависимост, е почти едновременно с развитието на психическата зависимост. Основният признак на тази зависимост е появата на тежки абстинентни симптоми. Настъпващата абстиненция постепенно се засилва по интензивност, като достига връхна точка на изразеност от 36 до 72 часа след последната инжекция. Това е основната причина, която принуждава зависимите от хероин да прибягват по-често към нови и по-високи дози.

Признаците, показващи настъпването на абстиненцията се изразяват в сълзотечение, хрема, изпотяване, прозяване, силно безпокойство, разширяват се зениците, получава се ефект на така нар. "гъша кожа", пулсът се учестява, появяват се болки в костите, мускулите и мускулни спазми. Всичко това е израз на появила се физическа зависимост. Симптомите на абстиненция могат да бъдат усложнени от появата на гърчове. Някои симптоми като например страх и депресия, които се проявяват при липса на веществото, могат да бъдат предизвикани и независимо от абстиненцията от психични отклонения, като страхови неврози и депресивни разстройства.

При интравенозно приложение и когато не се спазват изискванията за стерилност или пък не се контролира състава на дрогата, се стига до запушване на кръвоносни съдове, шок вследствие на защитната реакция на организма, както и тежки възпаления на черния дроб /хепатит/ и хив-инфекции.

Окръжният съд в Ямбол е насрочил делото за разглеждане на 20.07.2017г.

 

Още от Актуално


 • Ефективни наказания за извършителите на кражба в с. Липен

  Съдът е одобрил споразумение, постигнато между Районна прокуратура - Монтана и подсъдимите – Сашо К., Цветан И. и Бисер А., извършили кражба в условията на опасен рецидив.

 • По обвинителен акт на Районна прокуратура - Пловдив са осъдени четирима мъже за телефонна измама

  По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив са осъдени Александър И., на 23 г., Митко Б., 29 г., Кирил А., на 26 г., и Господин П., на 28 г., за това, че след предварително сговаряне, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържали заблуждение у другиго, с което му причинили имотна вреда, като измамата е извършена от повече от две лица – престъпление по чл. 210 ал.1 т.2 във връзка с чл.209 ал. 1 от Наказателния кодекс. По одобрено споразумение, Районен съд-Пловдив е наложил наказание на Александър И. и Митко Б. от по една година и два месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, за всеки един от тях, на Кирил А. – една година и пет месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, и на Господин П. – една година „лишаване от свобода“ условно с изпитателен срок от четири години.

 • По бързо производство Районна прокуратура – Плевен предаде на съда мъж неправомерно държал огнестрелно оръжие

  По бързо производство на Районна прокуратура – Плевен 34-годишен мъж е предаден на съд за държане на огнестрелно оръжие.

Още от Публикации и интервюта


 • Сотир Цацаров–главен прокурор на Р. България пред НТВ:„Прокуратурата сега е обвинявана, че е четвъртата власт. Представете си какво ще се случи, ако прокуратурата бъде изведена от съдебната власт, ще липсва контролът на Висшия съдебен съвет”

  Нова телевизия

   „Събуди се“

  Дата : събота, 10 юни 2017 г.

   

  Водещ: Г-н Цацаров, опасност за живота ли е човек да иска съдебна реформа в България?

  Сотир Цацаров: Мисля, че да искаш съдебна реформа в България може да се разглежда по два начина. От една страна, това може да е професия, може да е средство за препитание, може да е политически лозунг, може да е дори средство за политическа прехрана. А от друга страна, вече, ако го погледнем от стриктно професионалния план. Мисля, че е нещо съвсем полезно.

  Водещ: Вижте обаче какво се случва с шефа на Върховния касационен съд. Някой се опитва да повреди автомобила му. Преди това той самият каза, че се чувства притеснен за живота си след една акция на маскирани хора, които оставиха агнешки главички пред Висшия съдебен съвет.

  Сотир Цацаров: Не, не мисля, че има опасност за здравето ми. Но, ако ми позволите, не защото ще избягам от въпроса ви, а да останат на страна личностните коментари по отношение на колегата.

  Водещ: Само една скоба. Има ли личен конфликт някакъв между вас двамата?

  Сотир Цацаров: Аз личен конфликт не мога да имам с човек, с когото нямам никакви близки допирателни точки в личен план. Той каза нещо, което мисля, че е съвсем вярно. Ние имаме различни ценностни системи. Така е, ние имаме различни ценностни системи, аз го потвърждавам. И в това той е абсолютно прав.

 • Ася Петрова, зам. главен прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура: Общини вдигат незаконно автомобили с паяци

  в. 24 Часа - стр. 15 

 • Евгени Диков: Стари закони не ловят новите престъпления

  в. Стандарт 

  Директорът на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор Евгени Диков стана първият избран член на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той влиза в "правителството на Темида" от квотата на следователите в прокурорската колегия. Каква промяна ще внесе Диков в работата на новия ВСС? Какво мисли за съдебната реформа? "Стандарт" потърси за отговор на тези и други въпроси новоизбрания член на ВСС Евгени Диков.

   

Още от Галерия


Новини

Провери преписка